Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Особливості призначення та проведення портретно-криміналістичної експертизи


Особливості
призначення та проведення портретно-криміналістичної експертизи

Експертне ототожнення– це безпосереднє порівняння ознак зовнішності людини, закарбованих на фотознімках,
кіно- та відеоматеріалах, із зразками ознак зовнішності, відображених на різних
матеріальних носіях інформації.

Портретно-криміналістична
експертиза поділяється на такі види:

 • експертиза зображень людей за фотопортретами з метою
  встановлення особи, що розшукується, серед декількох осіб, зображених на фотознімках;
 • експертиза прижиттєвих фотографій безвісті зниклої
  людини та черепа трупа для встановлення належності його даній особі;
 • експертиза невпізнаного трупа (фотознімки якого
  представлені) та фотопортрета живої особи для встановлення особи трупа;
 • експертиза посмертної маски невідомої людини і прижиттєвих
  фотозображень безвісті зниклої особи з метою упізнання трупа.

Портретно-криміналістична
експертиза вирішує такі завдання: чи відображено на пред’явлених фотографіях одне
і те саме обличчя; чи немає на груповій фотографії особи, фотографія якої пред’явлена
для дослідження; чи не зображений на фотографії труп особи, яка розшукується; чи
не належить череп людині, фотографія якої пред’явлена для дослідження.

На портретно-криміналістичну
експертизу подають матеріали, на яких обличчя може бути зображено в різних положеннях.
Доцільно, щоб на порівнювальних матеріалах обличчя було зафіксоване приблизно в
тих самих ракурсах. Кіно-, відеомате- ріали, рентгенограми подають в оригіналах,
кісткові останки повинні бути звільнені від м’яких тканин.

Експертне ототожнення
людини можливе тоді, коли зображення обличчя на фотознімку одержані об’єктивними
засобами фіксації на підставі законів геометричної оптики. Будь-яка копія повинна
бути подібна до оригіналу та ізоморфна йому, тобто будь-який об’єкт системи можна
розглядати як «модель» і вивчати на ньому різнобічні ознаки. Тому неоднакові геометричні
будови, які застосовуються в експертизі, можуть розрізнятися лише розміром, але
не ознаками, які є основою для їх будови. Звідси, під час збільшення фотографічних
зображень взаємозв’язок і співвідношення між ознаками не змінюється.

Ідентифікаційним
об’єктом фотопортретної експертизи у всіх випадках є конкретна людина, тотожність
якої встановлюється. Ідентифікуючими об’єктами можуть бути: геометрично точні зображення
голови та обличчя ідентифікаційного об’єкта; скелет голови (череп) або його знімок.

Об’єктами ідентифікаційної
експертизи можуть бути портрети, створені художниками, а також всі композиційні
портрети.

Відповідно до Науково-методичних
рекомендацій, завданням портретної експертизи є ідентифікація особи (трупа)
за фотознімком (фотокарткою, негативом, кінострічкою).

Орієнтовний перелік
вирішуваних питань:

– Чи зображений на
даному фотознімку громадянин П.

– Одна чи різні особи
зображені на даних фотознімках

– Чи зображений на
фотознімку невпізнаного трупа гр. К.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+