Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Способи ухилення від сплати податків


Способи ухилення від сплати податків

Податкові злочини можуть бути
складовою частиною криміналістичної класифікації злочинів, які вчиняються у сфері
підприємницької діяльності. У дослідженнях науковців питання криміналістичної класифікації
зазначених злочинів не знайшли достатнього висвітлення. Відповідно до критеріїв,
запропонованих А.Д. Марушевим, можна виділити наступні класифікації податкових злочинів:

1) злочини, що вчиняються
у зв’язку із виникненням права на здійснення підприємницької діяльності;

2) злочини, що характеризуються
специфічним об’єктом злочинного посягання;

3) злочини, спрямовані на
несплату податкових платежів шляхом неправомірного припинення підприємницької діяльності;

4) злочини в окремих сферах
підприємницької діяльності;

5) злочини у сфері зовнішньоекономічної
діяльності;

6) злочини, що характеризуються
безпідставним отриманням податкових пільг.

Першу групу наведеної класифікації
податкових злочинів характеризують суспільно-небезпечні діяння, пов’язані з порушенням
порядку здійснення окремих видів підприємницької діяльності. До такої класифікаційної
групи можна віднести порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст.
213 КК України);

Друга група – злочини, спрямованість
яких проявляється у порушенні встановленого порядку виготовлення та використання
окремих видів товарів (продукції). До такої класифікаційної групи можуть належати:
незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних
товарів (ст. 204 КК України); незаконне виготовлення, підроблення, використання
та збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи
контрольних марок (ст. 216 КК України).

Третя група злочинів характеризується
неправомірним припиненням підприємницької діяльності з метою несплати податкових
платежів. До такої групи відносяться: доведення до банкрутства (ст. 219 КК України).

Четверту групу характеризують
податкові злочини в окремих сферах підприємницької діяльності (банківські установи,
сільське господарство, промисловість тощо). До такої групи можна віднести: ухилення
від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (ст. 212 КК України); легалізація
(відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (ст. 209
КК України).

До п’ятої класифікаційної
групи можуть належати такі злочини: контрабанда (ст. 201 КК України).

До шостої класифікаційної
групи належать злочини, спрямовані на несплату податкових платежів шляхом безпідставного
отримання податкових пільг. Зазначену групу характеризує шахрайство з фінансовими
ресурсами (ст. 222 КК України).

Способи
вчинення злочину. 
Найбільш поширеними способами ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових
платежів є такі:

1. Ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов’язкових платежів шляхом відвертого ігнорування податкових зобов’язань:

неподання
чи несвоєчасне подання до податкових органів податкової декларації, розрахунку податків
та інших документів звітності, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків. Службові
особи (керівники підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів,
головні бухгалтери, службові особи бухгалтерії), а також фізичні особи, які займаються
підприємницькою діяльністю, з метою ухилення від сплати податків не подають у територіальні
податкові органи у встановлені строки податкові декларації і розрахунки про фінансово-господарську
діяльність. У ряді випадків податкові декларації надаються із порушеннями встановленого
строку.

2. Ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов’язкових платежів шляхом ігнорування суб’єктом підприємницької
діяльності обов’язку постановки на податковий облік:

а)
здійснення фінансово-господарської діяльності без відповідної державної реєстрації;

б)
здійснення фінансово-господарської діяльності без постановки на облік у територіальних
податкових органах.

3. Ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов’язкових платежів за рахунок перекручення об’єкта оподаткування
шляхом незаконної зміни економічних показників, які дають змогу зменшити розмір
бази оподаткування або невідображеннярезультатів фінансово-господарської діяльності
в документах бухгалтерського та податкового обліку:

а)
приховування (заниження, необчислення) показників від реалізації продукції (товару)
та інших видів фінансово-господарської діяльності
;

б)
завищення витрат, які відносяться на собівартість продукції.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+