Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Функції соціології

4. Функції
соціології

Багатогранність зв’язків соціології з життям
суспільства, її суспільне призначення визначається в першу чергу функціями, які вона виконує. Одною з
найважливіших функцій соціології, як і всякої іншої науки, є пізнавальна.

Соціологія на всіх рівнях і в усіх
своїх структурних елементах забезпечує, перш за все, приріст нового знання про
різні сфери соціального життя, розкриває закономірності і перспективи
соціального розвитку суспільства. Цьому завдячують як фундаментальні теоретичні
дослідження, які випрацьовують методологічні принципи пізнання соціальних
процесів і узагальнюючих значний фактичний матеріал, так і безпосередньо
емпіричні дослідження, які поставляють цій науці багатий фактичний матеріал,
конкретну інформацію про ті або інші галузі суспільного життя.

Характерною рисою соціології є єдність
теорії і практики.
Значна частина соціологічних досліджень зорієнтована на
вирішення практичних проблем. В цьому плані на перше місце виступає прикладна функція соціології, в рамках
якої прявляється ряд її інших функцій. Соціологічні дослідження дають конкретну
інформацію для здійснення дійового соціального контролю над соціальними
процесами. Без цієї інформації зростає можливість появи соціальної напруги,
соціальних криз і катаклізмів. В більшості країн органи виконавчої і
законодавчої влади, політичні партії і об’єднання широко використовують
можливості соціології для проведення цілеспрямованої політики в усіх сферах
суспільного життя. В цьому проявляється функція
соціального контролю.

Практична спрямованість соціології проявляється в тому, що вона здібна
випрацьовувати науково обгрунтовані прогнози про тенденції розвитку соціальних
процесів у майбутньому. В цьому проявляється прогностична функція соціології. Особливо важливо мати такий
прогноз в перехідний період розвитку суспільства. В цьому плані соціологія
може:

1) встановити, який
діапазон можливостей відкривається перед учасниками подій на даному історичному
етапі;

2) поставити
альтернативні сценарії майбутніх процесів, зв’язаних з кожним із вибраних
рішень;

3) розрахувати цілком
можливі збитки по кожному із альтернативних варіантів, включаючи побічні
ефекти, а також довготривалі наслідки.

Велике значення в житті
суспільства має використання соціологічних досліджень для планування розвитку
різноманітних сфер суспільного життя. Соціальне
планування
розвинуто в усіх країнах світу незалежно від соціальних систем.
Воно охоплює самі широкі галузі, починаючи від відповідних процесів
життєдіяльності світового співтовариства, окремих регіонів і країн і закінчуючи соціальним плануванням життя міст і
сіл, окремих підприємств і колективів.

Соціологія, не дивлячись на особисті установки вчених-соціологів,
виконувала і продовжує виконувати ідеологічну
функцію.
Результати досліджень можуть використовуватися в інтересах
яких-небудь соціальних груп для здобуття ними відповідних соціальних цілей.
Соціологічне знання часто являється засобом маніпуляції поведінкою людей,
формування відповідних стереотипів поведінки, створення системи ціннісних і
соціальних переваг тощо. Але соціологія може допомогти в справі покращення
взаєморозуміння між людьми, формування у них передчуття єдності, що в кінці
кінців допомагає вдосконалювати суспільні відносини. В цьому випадку говорять
про гуманістичну функцію соціології.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ