Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Стратегія і тактика виборчої кампанії, її інформаційно-аналітичне супроводження


Стратегія і тактика виборчої кампанії, її
інформаційно-аналітичне супроводження

Під стратегією зазвичай розуміється
загальна спрямованість, зміст і порядок дій кандидата і його команди по досягненню
своїх цілей у виборчій кампанії.

Суть виборчої стратегії полягає в тому,
щоб визначити, як максимально збільшити свої переваги і використовувати слабкі сторони
опонента, щоб домогтися своїх цілей на виборах. Виборча стратегія завжди базується
на діагностиці виборчого округу, виявленні адресних груп населення, визначенні ключових
проблем, яким має бути приділено основну увагу, формулюванні цілей кандидата, оцінці
ресурсів кандидата і суперників, наборі сценаріїв перебігу кампанії, формулюванні
концепції та основних гасел кампанії, вироблення принципів входження в коаліції
і т.д.

Виборча стратегія завжди включає кілька
обов’язкових елементів:

а) рекламу своєї позитивної програми,

б) оборону там, де
кандидат найбільш вразливий,

в) викриття недоліків суперників.

Якщо стратегія виборчої кампанії вибудовується
як пошук відповіді на питання, що треба робити, то тактика – як треба діяти, щоб
досягти поставленої мети.

Призначення тактики – проінформувати
населення про кандидата, основні цілі його програми, сформувати у виборців думки,
судження, переконання, оцінки, установки, які будуть орієнтуватись на підтримку
саме цього кандидата.

Розробка тактики починається за рік
до дня голосування. Цей процес передбачає:

1. РR -кампанію.

2. Планування кампанії. Організація
штабу і написання всіх можливих планів. Чим більше інформації зібрано на даному
етапі, тим легше буде проведення роботи на 3 етапі

3. Агітацію.

– Створення гасла, тобто короткого
звернення до виборців

– Підготовка та розповсюдження політичної
реклами

– Організація виступів кандидата перед
виборцями


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+