Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Роль і функціональне призначення управлінської діяльності


Роль і функціональне призначення управлінської діяльності

Сутність управлінської діяльності полягає у грамотній організації взаємодії людей при колективній роботі з метою досягнення основних завдань виробництва. Головною її особливістю вважається той факт, що впливати припадає на суб’єкт, тобто, на людей, а психологія людини досить тонка наука, що вимагає наявності певних навичок і знань.

Управлінська діяльність передбачає створення такої атмосфери в колективі і такого ставлення до кожного співробітника, яке б стимулювало їх на виконання функцій, необхідних керівництву підприємства.

За змістом управлінська діяльність – це реалізація універсальних функцій управління ( планування, прогнозування, мотивування та ін.)

Мета управлінської діяльності – забезпечення найкращого функціонування організаційної системи.

Умови управлінської діяльності поділяються на зовнішні і внутрішні.

Зовнішні умови – це тимчасові обмеження, інформаційна невизначеність, висока відповідальність за кінцеві результати, брак ресурсів, виникнення стресових ситуацій.

Внутрішні умови – необхідність одночасного виконання різних дій і вирішення багатьох завдань; суперечливість нормативних приписів; несформульованість оцінкових критеріїв ефективності керівника, а часто їх відсутність та ін.

Головною ланкою в системі управління вважається саме керівник, так як на нього покладається обов’язок створити максимально позитивну і продуктивну атмосферу в колективі. Він має право вибрати конкретну модель поведінки, серед яких можна виділити такі види управлінської діяльності, як авторитарна, демократична чи ліберальна позиція керівника. При авторитарному підході він вважається безперечним лідером, а його слово – законом, тому оскаржувати його заборонено. Лібералізм дозволяє співробітникам робити те, що вони вважають за потрібне в даній ситуації, без попереднього ради з начальником. Демократичний лад є найбільш продуктивним, так як припускає спільне прийняття рішень, а значить, вони будуть повністю задовольняти обидві сторони.

Управлінська діяльність, як і будь-яка система, включає певні складові:

  1. визначення основних цілей керівником і грамотне їх роз’яснення персоналу, ретельна розробка плану дій на майбутній період.
  2. реалізація заходів щодо створення ефективних мотивуючих важелів впливу.
  3. чітка постановка ряду завдань, які необхідно реалізувати працівникам, і роздача відповідних розпоряджень.
  4. делегування і контроль над результатами їх роботи.
  5. рефлексія, тобто, наявність зворотного зв’язку.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+