Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Основні види політичного менеджменту, їх загальна характеристика


Основні види політичного менеджменту, їх загальна характеристика

В даний час прийнято говорити про наступні основні видах політичного менеджменту:

– Іміджмейкінг – створення образу, іміджу державного, політичного діяча, привабливого для широких мас;

– Корпоративний політичний іміджмейкінг – формування в масовій свідомості пізнаваного позитивного образу державної установи, політичної організації, партії;

– Електоральні технології – системна організація передвиборчої кампанії;

– Політичний брендінг – внесення в масову свідомість впізнаваних символів, значень, образів, здатних у відповідності з цілями суб’єкта політико-технологічного управління згуртовувати, об’єднувати людей або, навпаки, роз’єднувати їх на конкуруючі групи;

– Технології політичних союзів – діяльність, орієнтована на залучення до вирішення поставлених завдань своїх політичних союзників і опонентів;

– Технології регулювання та вирішення політичних конфліктів – пошук шляхів і засобів зниження політичного протистояння і політичної напруженості в суспільстві;

– Технології лобізму – діяльність, спрямовану на надання впливу на державних посадових осіб, які беруть управлінські рішення.

Перераховані види політичного менеджменту розрізняються по цілях, які може ставити перед собою суб’єкт політичного управління.

Виділення в суспільстві особливих видів професій, пов’язаних з політичними технологіями, дало підставу для класифікації політичного менеджменту за професійною ознакою.

Прийнято виділяти такі види: аналітичне забезпечення політичних кампаній; політична реклама; політичний PR як інформаційне забезпечення політичних кампаній; іміджмейкінг у вузькому сенсі слова, що включає роботу консультантів з політиком з метою корекції його поведінки; спічрайтинг або написання текстів виступів для політика; організація та проведення масових політичних акцій. Наведений перелік видів політичного менеджменту не є вичерпним.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+