Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Планування політичної кампанії


Планування політичної кампанії

Планування політичної кампанії є основою розробки програми її реалізації. Планування в цьому випадку припускає розробку певного плану заходів, які мають здійснюватися у відповідності з певною стратегією і тактикою проведення політичної кампанії.

Планування найчастіше має стратегічний характер, що пояснюється специфікою обстановки, в якій проводиться політична кампанія, її цілями і завданнями, які найчастіше передбачають перемогу в конкурентній політичній боротьбі, завоювання певних політичних позицій.

Стратегічне планування включає розробку концепції політичної кампанії, її цілей, завдань, способів здійснення політичних заходів, які слугують для досягнення основних та проміжних цілей.

Планування політичної кампанії пов’язане з оцінкою розроблюваних варіантів дій, заходів, стратегій, програм, факторів зовнішнього і внутрішнього впливу. Важливими складовими планування є прогноз можливих змін чинників зовнішнього впливу і розробка варіантів необхідних внутрішніх перетворень. Від здатності учасників політичної кампанії адаптуватися до нових зовнішніх політичних умов багато в чому залежить успішність їхньої політичної кампанії.

Пріоритетним напрямком планування політичної кампанії є пошук стратегій, методів, використання яких приведе до перемоги в конкурентній боротьбі, до досягнення поставлених цілей. Також особливо значимими є прогноз результатів, пошук найбільш дієвих шляхів їх досягнення.

Планування політичних кампаній відбувається шляхом аналізу їх різних складових, після цього проводиться узагальнення. Це пов’язано з досить складною структурою самої політичної кампанії, з різноманіттям чинників, елементів, які є необхідними для її проведення.

За допомогою поступового планування забезпечується грунтовний підхід до всіх проблем, питань, що стосуються політичної кампанії.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+