Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Організаційна структура державного управління виборами: виборчі округи, дільниці, комісії


Організаційна структура державного управління виборами: виборчі округи, дільниці, комісії

Виборчий процес включає такі етапи:

1) складання та уточнення списків виборців;

2) утворення виборчих округів;

3) утворення виборчих дільниць;

4) утворення виборчих комісій;

5) висування та реєстрація кандидатів у народні депутати України;

6) проведення передвиборної агітації;

7) голосування;

8) підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків голосування;

9) встановлення результатів виборів народних депутатів України та їх офіційне оприлюднення;

10) припинення діяльності виборчих комісій.

Виборчий процес завершується через 15 днів після дня офіційного оприлюднення ЦВК результатів виборів депутатів.

У разі необрання Президента в першому турі можливі ще дві стадії:

1) повторне голосування;

2) підра­хунок голосів виборців і встановлення підсумків повторного голосуван­ня та результатів виборів.

«Виборчий округ» – є проміжним просторовим утворенням, покликаним забезпечити технологічний зв’язок між виборчими органами, що утворюються у виборчій дільниці та в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, спростити управління підготовкою та проведенням виборів на достатньо великій території України. Утворюються Центральною виборчою комісією.

– Багатомандатний округ включає всю територію України.

– Одномандатні округи утворюються Центральною виборчою комісією. До складу одномандатного округу можуть бути включені один або кілька районів, міст, районів у містах або їх частин.

Виборчі дільниці – це територіальні одиниці, що об’єднують виборців спільним місцем голосування. Згідно з Законом України “Про вибори народних депутатів України” виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до дня виборів.

На території виборчих дільниць діють дільничні виборчі комісії і складаються списки виборців, що володіють активним виборчим правом на відповідній території.

Виборчі комісії в Україні – передбачені Конституцією і законами України спеціальні органи, до виключних повноважень яких входить забезпечення організації підготовки і проведення виборів народних депутатів України, виборів Президента України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів, контролю за дотриманням виборчого законодавства держави тощо.

Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення виборів, і є комісією вищого рівня щодо усіх територіальних та дільничних виборчих комісій.

Територіальна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо усіх дільничних виборчих комісій на території відповідного територіального виборчого округу з питань виборів Президента України.

Дільнична виборча комісія є суб’єктом відповідного виборчого процесу, має право звернення у межах своїх повноважень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ та організацій, їх посадових та службових осіб.

Дільнична виборча комісія:

1) здійснює контроль за неухильним додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці;

2) отримує список виборців від органу ведення Державного реєстру виборців або Міністерства закордонних справ України;

3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з виборчими списками кандидатів у депутати від партій, відомостями про кандидатів у депутати в одномандатних округах;

4) вручає або надсилає кожному виборцю іменне запрошення із зазначенням дати проведення голосування, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;

5) забезпечує облік отриманих комісією виборчих бюлетенів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+