Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Проблеми становлення правової держави в Україні


Проблеми становлення правової держави в Україні

Формування правової
держави в Україні є вкрай складним, багатоплановим процесом, що передбачає не тільки
формування структур влади, які здатні забезпечити дотримання законності та прав
громадян, але й наявність широкого спектра політичних партій і рухів, соціальних
груп і прошарків зі своїми специфічними інтересами, особливою правовою, політичною,
соціальною, економічною поведінкою

Згідно зі ст.
1 Конституції нашої держави, Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Проте реалії сьогодення яскраво свідчать про те, що це лише декларація. Україна не є правовою державою, оскільки їй необхідно подолати багато проблем, які
заважають їй бути такою.

Правову державу
неможливо проголосити – вона повинна утворитися як результат реформ економічних,
політичних, державних і правових інститутів, реальної зміни характеру взаємовідносин
між громадянським суспільством, державою і особистістю.

Правовою є така
суверенна держава, яка функціонує в громадянському суспільстві і в якій юридичними
засобами реально забезпечено захист основних прав і свобод людини та громадянина
.

Сьогодні Україна
продовжує перебувати в економічній та політичній кризах, які пов’язані, зокрема
з низьким рівнем правосвідомості. Водночас побудова правової держави передбачає,
навпаки, наявність високого рівня правосвідомості населення. Тому основною передумовою
для належної реалізації є саме високий рівень правосвідомості і громадян, і представників
державної влади. Проблемним є й питання про ефективність реалізації чинного законодавства,
що негативно позначається на формуванні правової держави.

Нагальною є також
потреба дійового судового контролю за реалізацією чинного законодавства. Треба наголосити
на тому, що основою створення і функціонування правової держави є громадянське суспільство,
тобто об’єднання вільних і рівноправних людей, кожному з яких держава забезпечує
юридичні можливості бути власником та брати активну участь у політичному житті.
По-іншому – це суспільство, що спроможне створити правову державу.

Для побудови громадянського
суспільства в Україні необхідно забезпечити компроміс між різними політичними партіями,
спрямувати зусилля політиків та економістів на об’єднання суспільства для пошуку
шляхів виходу з економічної кризи, вирішити проблему міжнаціональних і міжконфесійних
відносин, енергійніше проводити реформування національного законодавства з урахуванням
вимог міжнародного права.

У теорії і практиці
правової держави найважливіше місце відведено правам та свободам людини і, передусім,
фундаментальним, які закріплені у Конституціях. Це так звані невідчужувані права
і свободи. На захист їх повинна бути спрямована вся діяльність будівничих правої
держави.

Фахівці (правознавці
і політологи) вважають, що за сприятливих обставин це може статися не раніше ніж
через 40-45 років.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+