Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Особливості політичного спектру України


Особливості політичного спектру України

У політичному лексиконі найбільше поширеною продовжує залишатися класифікація політичних партій України на лівіцентристські та праві.

Сучасний лівий рух в Україні відновився 1991 року, коли Міністерство юстиції зареєструвало Комуністичну партію України. Сьогодні лівий спектр — приблизно 36 політичних.

Соціальну базу “лівих” становлять в основному колишні комуністи, ветерани, пенсіонери, незначна частина робітників та селян.

До групи політичних партій центристсько-прагматичного напрямку приєднуються так звані “технічні” — штучно створені партії. Всеукраїнська партія Народної Довіри; Всеукраїнське об’єднання „Громада” та інші.

Ідеологічною основою партій центристського спрямування виступають лібералізм (домінанта прав людини, космополітизм) і соціал-демократизм (права особи, соціальний захист її).

Правоцентристськийчи ліберально-консервативний, блок політичних партій України складають: Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина”, Всеукраїнське об’єднання „Свобода”, та інші.

В основу ідеології правоцентристських (націонал-демократичних) партій покладено принцип єдності національних і особистих інтересів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ
Наступний розділ