Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Методи політичного аналізу


Методи політичного аналізу

В цілому можна виділити
дві групи методів політичного аналізу – загальні і приватні.

Загальні методи
визначають спрямованість, ракурс і методологічне забезпечення всіх етапів політичного
аналізу. До них можна віднести інвент-аналіз, ситуаційний аналіз і деякі інші.

Івент-аналіз – методика спрямована на обробку інформації,
яка показує, хто говорить або робить, що говорить або робить, по відношенню до кого
і коли говорить або робить.

Систематизація та обробка
відповідних даних здійснюється за такими ознаками:

  • суб’єкт-ініціатор
    (хто);
  • сюжет (що);
  • об’єкт (по
    відношенню до кого);
  • дата події
    (коли).

Систематизовані таким
чином події зводяться в матричні таблиці і підраховуються за допомогою ЕОМ. Ефективність
даного методу припускає наявність значного банку даних.

Контент-аналіз являє
собою метод збору кількісних даних про досліджуване явище або процес для подальшої
інтерпретації результатів з метою оцінки і прогнозування дій політичних акторів.
Специфіка контент-аналізу дозволила дослідникам віднести його до «науково обгрунтованого
методу читання між рядків».

За допомогою даного методу
можливо визначити переважні напрямки ЗМІ, рейтинг лідерів, фірм, організацій, виявити
ставлення ЗМІ до певним діячам, подіям і так далі.

До приватних відносяться
стандартні методи, запозичення з статистики, соціології, економіки та інших дисциплін;
їх застосування в різних комбінаціях на окремих стадіях (етапах) політичного аналізу
визначається конкретною доцільністю. До даної групи методів можна віднести вибірковий
метод, контент-аналіз, математичне моделювання, аналіз вигод і витрат та ін.

Контент-аналіз являє собою метод збору кількісних даних про досліджуване
явище або процес для подальшої інтерпретації результатів з метою оцінки і прогнозування
дій політичних акторів. Специфіка контент-аналізу дозволила дослідникам віднести
його до «науково обгрунтованого методу читання між рядків».

Контент-аналіз відноситься до найбільш ранніх методів вивчення
тексту.

В даний час контент-аналіз
широко застосовується в аналітичних дослідженнях у сфері бізнесу, політичної аналітики
і практики, в інтересах силових структур. Контент-аналізу піддаються офіційні документи,
книги, статті, оголошення, телевізійні виступи, кіно-і відеозаписи, фотографії,
гасла, твори мистецтва. За допомогою даного методу можливо визначити переважні напрямки
ЗМІ, рейтинг лідерів, фірм, організацій, виявити ставлення ЗМІ до певним діячам,
подіям і так далі.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+