Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Аналіз передвиборної ситуації

Аналіз передвиборної ситуації

Серйозні політики приступають до підготовки виборчої кампанії задовго до офіційного оголошення термінів виборів та офіційного старту передвиборчої агітації. Їх перший крок – аналіз ситуації в окрузі. Проводячи дослідження, організатори виборчої кампанії отримують той необхідний мінімум знань, який дозволяє їм будувати виборчу стратегію.

Наприклад, при формуванні позитивного іміджу кандидата необхідно знати думки жителів виборчого округу про те, якими якостями повинен володіти кандидат, за якого вони стали б голосувати, які ідеї відстоювати; для складання передвиборчої програми треба мати інформацію про інтереси та переваги виборців; для проведення агітації важливо знати, які міфи, стереотипи, переконання існують у масовій свідомості.

Перший напрямок передбачає всебічний аналіз ситуації в окрузі напередодні виборів. До вирішення цього завдання приступають (залежно від масштабу кампанії) за 3-6 місяців до виборів. Деякі фахівці збільшують цей термін до року і більше. За цей час збирається всіляка інформація про округ (чисельність населення, його соціальна та етнічна структура; основні релігійні громади;)

Другий напрямок – це забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки розпочатої виборчої кампанії.

Необхідна організаторам виборчої кампанії інформація може бути отримана різними способами і методами: по-перше, шляхом вивчення статистичних даних про економічний розвиток округу, про демографічний склад населення, про рівень життя, про підсумки виборів в попередні роки і т.д.; по-друге, завдяки різним опитуваннями населення (анкетування, інтерв’ю), що дозволяє виявити суб’єктивні переваги людей; по-третє, за рахунок роботи з фокус-групами, в яких обговорюються варіанти гасел, рекламних роликів, наслідки можливих кроків кандидата, тексти його виступів і, таким чином, з’ясовується безпосередня, у тому числі що виявляється на несвідомому рівні, реакція людей на ті чи інші дії організаторів виборчої кампанії; по-четверте, шляхом відстеження дій конкурентів за допомогою спостережень, а також із застосуванням методу контент-аналізу, тобто кількісного аналізу друкованої продукції та виступів лідерів.

Інформаційно-аналітичне забезпечення виборчої кампанії – справа трудомістка, потребує професійних знань і навичок. Будь профанація, дилетантизм в цій справі чреваті серйозними прорахунками як при виробленні стратегії виборчої кампанії, так і в ході передвиборної боротьби за голоси виборців.

 

 

Стратегія виборчої кампанії

Під стратегією зазвичай розуміється загальна спрямованість, зміст і порядок дій кандидата і його команди по досягненню своїх цілей у виборчій кампанії.

Суть виборчої стратегії полягає в тому, щоб визначити, як максимально збільшити свої переваги і використовувати слабкі сторони опонента.

Виборча стратегія завжди базується на діагностиці виборчого округу, виявленні адресних груп населення, визначенні ключових проблем, яким має бути приділено основну увагу, формулюванні цілей кандидата, оцінці ресурсів кандидата і суперників, наборі сценаріїв перебігу кампанії, формулюванні концепції та основних гасел кампанії, вироблення принципів входження в коаліції і т.д.

Виборча стратегія завжди включає кілька обов’язкових елементів:

а) рекламу своєї позитивної програми

б) оборону там, де кандидат найбільш вразливий

в) викриття недоліків суперників.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ