Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття та особливості права Європейського Союзу


Поняття та особливості права Європейського Союзу

Право ЄС – специфічна правова система, норми якої регулюють суспільні
відносини, що складаються в ході інтеграційних процесів в рамках ЄС.

Поняття «Право ЄС» можна розглядати
у таких аспектах:

1) самостійна правова система;

2) як наука, що вивчає цю систему;

3) навчальна дисципліна, яка має свій предмет (сус-ні відносини, які склались і складаються в результаті взаємодії держав-членів
ЄС, а також між інститутами і органами ЄС), та методи (координації, субординації, уніфікації, гармонізації);

4) як комплексна галузь знань.

Особливості права Європейського Союзу:

– обмеження суверенних прав держав-членів
на користь органів ЄС. Європейський Союз не є класичною міжнародною організацією
в повному розумінні цього слова. Він поєднує в собі риси міжнародної організації,
конфедерації та федерації;

– ПЄС поєднує в собі риси Романо-германської
та Англо-саксонської правових систем. Незважаючи на великий «тиск» Романо-германської
системи, має місце прецедентне право на території ЄС;

– ПЄС має пряму дію (і ознаку,
і принцип – принцип прямої дії). Пряма дія ПЄС означає, що його норми встановлюють
суб’єктивні права і обов’язки безпосередньо для фізичних та юридичних осіб;

– Верховенство по відношенню до
національного права держав-членів. Принцип верховенства ПЄС. Верховенство ПЄС означає,
що його джерела мають більшу юридичну силу, ніж джерела права, що приймаються в
рамках окремих держав-членів.

– ПЄС займає проміжне положення
між національним (внутрішньодержавним) і міжнародним правами.

З метою підкреслити своєрідність
права Європейського Союзу та його відмінності від класичних правових систем (внутрішньодержавного
і міжнародного права) у науковій літературі воно часто характеризується як наднаціональне
(наддержавне) право
. У сучасній західній доктрині отримав також поширення термін транснаціональне право, який робить акцент
на здатності норм Європейського Союзу діяти через державні кордони, не обмежуючись
територією однієї-єдиної країни.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ
Наступний розділ