Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Європейська рада, її склад та компетенція


Європейська рада, її склад та компетенція

Європейська Рада надає Союзові
необхідні для його розвитку імпульси і визначає його загальні політичні орієнтири
та пріоритети. Вона не виконує законодавчих функцій.

Входять представники держав-членів
на найвищому рівні (голова держави або прем’єр-міністр)

До складу входять (30 осіб):

  • голова Європейської Ради – без права
    голосу
  • голова Європейської Комісії – також
    без права голосу

Європейська Рада обирає свого
Голову кваліфікованою більшістю строком на два з половиною роки з правом переобрання
на один строк. У разі виникнення перешкод або вчинення серйозного проступку Європейська
Рада може припинити повноваження Голови згідно з тією самою процедурою.

Голова Європейської Ради:

  • очолює Раду та керує її роботою;
  • забезпечує підготовку й послідовність
    роботи Європейської Ради

Європейська Рада збирається двічі
кожні шість місяців; її скликає Голова. Якщо того вимагає порядок денний, члени
Європейської Ради можуть вирішити, що кожному з них мають допомагати в роботі міністри,
а Голові Європейської Комісії – член Комісії. У разі потреби Голова скликає спеціальне
засідання Європейської Ради.

Свої рішення Європейська
рада приймає консенсусом. Установчі договори також передбачають ухвалення
постанов Європейською радою одноголосно, кваліфікованою більшістю, простою більшістю.

На кожному засіданні Європейської
ради виступає голова Європарламенту. У свою чергу, Європейська рада надає Європарламенту
доповідь про хід кожного засідання і щорічний письмовий звіт про результати своєї
діяльності. Голова Європарламенту може бути запрошений Європейською радою для заслуховування
звіту.

Основні напрями діяльності Європейської
ради стосуються стратегічного планування розвитку Союзу, зовнішньополітичної сфери,
ухвалення постанов, а також урегулювання суперечок між державами-членами ЄС.

Для здійснення своїх функцій Європейська
рада наділена широкими повноваженнями з ухвалення постанов. Більшість її постанов
ухвалюється у формі рішень. Вони мають обов’язковий характер, проте не можуть бути
законодавчими актами, ухвалюватись з метою уніфікації чи гармонізації внутрішнього
законодавства держав-членів.

Європейська рада може виробляти
загальні політичні пріоритети і орієнтири розвитку Союзу. Вони містяться у висновках,
що не мають обов’язкової сили. їхній пріоритет обумовлений тим, що вони ухвалюються
вищими посадовими особами держав-членів і тому мають бути імплементовані іншими
інститутами ЄС.

Більшість повноважень Європейської
ради зосереджена у зовнішньополітичній сфері. Своїми рішеннями вона встановлює стратегічні
інтереси, фіксує цілі і визначає загальні орієнтири Союзу у сфері СЗППБ та інших
сферах, які належать до зовнішньополітичної діяльності.

Європейська рада вирішує організаційні
питання. Вона встановлює квоти держав-членів при виборах до Європарламенту, визначає
порядок ротації держав-членів при призначенні членів Комісії, висуває кандидатуру
на посаду голови Комісії, призначає Високого представника Союзу із зовнішніх справ
і політики безпеки, поширює повноваження Європейської прокуратури на тяжкі злочини
транскордонного характеру.

Європейська рада визначає критерії
вступу до Союзу, а також орієнтири для переговорів про вихід з ЄС.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ