Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Компетенція Європейської комісії


Компетенція Європейської комісії

Комісія обстоює загальний інтерес Союзу та висуває належні ініціативи в цьому напрямку. Вона забезпечує виконання Договорів та заходів, які ухвалюються установами на їх підставі. Комісія під контролем Суду Європейського Союзу наглядає за застосуванням права Союзу. Вона виконує бюджет та керує програмами. Вона здійснює координаційну, виконавчу та управлінську функції, як встановлено Договорами. Вона забезпечує представництво Союзу в зовнішніх відносинах, за винятком сфери спільної зовнішньої та безпекової політики та інших випадків, обумовлених Договорами. Вона ініціює щорічне та багаторічне планування діяльності Союзу з метою досягнення міжінституційних домовленостей.

Ухвалення законодавчих актів Союзу можливе лише на підставі пропозиції Комісії, якщо інше не передбачено Договорами. Ухвалення інших актів відбувається на підставі

пропозицій Комісії у випадках, передбачених Договорами

Європейська Комісія виконує чотири головні функції:

– ініціює нові законопроекти і подає їх до Парламенту та Ради ЄС

– здійснює керівництво та втілює політику і бюджет ЄС

– забезпечує дотримання європейського законодавства (спільно з Європейським Судом)

– представляє Європейський Союз на міжнародній арені.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+