Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Бюджетне регулювання в ЄС


Бюджетне регулювання в ЄС: прийняття бюджету ЄС, суб’єкти бюджетного процесу

Європейський Парламент та Рада, встановлює річний бюджет Союзу.

За винятком Європейського центрального банку, кожна установа складає до 1 липня кошторис своїх видатків на наступний фінансовий рік. Комісія консолідує ці кошториси в проекті бюджету, що може містити відмінні кошториси. Проект бюджету містить кошторис надходжень та кошторис видатків.

Комісія подає пропозицію Європейському Парламенту та Раді, що містить проект бюджету, не пізніше 1 вересня року, що передує тому, в якому має виконуватися бюджет.

Рада ухвалює свою позицію щодо проекту бюджету на направляє її Європейському Парламенту не пізніше 1 жовтня року, що передує тому, в якому має виконуватися бюджет. Рада інформує у повному обсязі Європейський Парламент щодо причин, що спонукали її до прийняття власної позиції.

Якщо протягом сорока двох днів від такого повідомлення Європейський Парламент:

(a) затверджує позицію Ради – бюджет ухвалюється;

(b) не приймає рішення – бюджет вважається ухваленим;

(c) ухвалює зміни більшістю складу своїх членів – змінений проект направляється Раді та Комісії. Голова Європейського Парламенту за згодою Голови Ради невідкладно скликає засідання Погоджувального комітету.

Погоджувальний комітет, який складається з членів Ради або їхніх представників та такої ж кількості членів, що представляють Європейський Парламент, має своїм завданням досягнення згоди щодо спільного тексту кваліфікованою більшістю членів Ради або їхніх представників та більшістю представників Європейського Парламенту впродовж двадцяти одного дня з дати його скликання на основі позицій Європейського Парламенту та Ради.

Якщо Погоджувальний комітет протягом двадцяти одного дня, не досягає згоди щодо спільного тексту, Комісією подається новий проект бюджету.

Комісія щороку подає Європейському Парламенту та Раді звітність про виконання бюджету попереднього фінансового року. Комісія також направляє їм баланс активів та пасивів Союзу.

Комісія також подає Європейському Парламенту та Раді оціночний звіт про фінанси Союзу, що ґрунтується на досягнутих результатах.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+