Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Політичні партії європейського рівня


Політичні партії європейського рівня: особливості правового статусу, їх створення та діяльність

Правовий статус закріплений в ДЄС, ДФЄС та Регламенті Ради ЄС і Європарламенту про статус і порядок функціонування політичних партій на європейському рівні.

Політична партія – об’єднання громадян чи оформлена кооперація не менше 2 політичних партій, яка має політичну мету і організована в одній з держав-членів ЄС згідно з її публічним порядком.

Політичні партії на європейському рівні сприяють формуванню європейської політичної свідомості та висловлюванню волі громадян Союзу

Для отримання статусу європартії організація повинна відповідати наступним критеріям:

– мати статус юридичної особи;

– дотримуватися основоположних принципів Європейського Союзу, а саме принципу свободи, демократії, поваги прав людини та основних свобод, а також верховенства закону;

– брати участь у виборах до Європейського Парламенту або оголосити про намір це зробити;

– представництво мінімум в одній чверті держав-учасників Євросоюзу в особі європейських депутатів або депутатів національних або регіональних парламентів або мінімум 3% голосів в одній чверті держав-учасників на останніх виборах до Європейського Парламенту;

– щорічно публікувати звітність про свої доходи та витрати, активи та пасиви;

Якщо ці вимоги виконуються партія отримує фінансування з ЄС. Для отримання статусу євро партії заява подається до Європарламенту. (політична програма, статут, реквізити рахунків партії, документи про законного представника партії)

Фінансування євро партій – 15 % розподіляється між усіма партіями європейського рівня, 85 % для тих партій, які представлені в Європарламенті.

Членство в партії:

– персональне

– асоційоване

– членство в статусі спостерігача

На сьогодні існує 13 партій європейського рівня (Європ. народна партія, Альянс лібералів і демократів за Європу, Європейська демократична партія)


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ