Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Засади єдності та територіальності як основи організації прокурорської системи України


Засади єдності та територіальності як основи організації прокурорської
системи України

В ст. 7 ЗУ «Про прокуратуру» визначена система прокуратури України:

1) Генеральна прокуратура України;

2) регіональні
прокуратури;

3) місцеві
прокуратури;

4) військові
прокуратури;

5)
Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Частина 5. ст. 7 зазаначає, що єдність
системи прокуратури України забезпечується:

1) єдиними засадами
організації та діяльності прокуратури;

2) єдиним статусом
прокурорів;

3) єдиним порядком
організаційного забезпечення діяльності прокурорів;

4) фінансуванням
прокуратури виключно з Державного бюджету України;

5) вирішенням
питань внутрішньої діяльності прокуратури органами прокурорського самоврядування.

Зокрема ст.
3
стверджує, що діяльність прокуратури ґрунтується на таких засадах:

1) верховенства
права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності
і безпеки найвищою соціальною цінністю;

2) законності,
справедливості, неупередженості та об’єктивності;

3) територіальності.
Принцип територіальності означає, що юрисдикція окремих прокуратур поширюється на
певні території, які можуть збігатися або не збігатися з адміністративно-територіальним
поділом. Побудова органів прокуратури за принципом територіальності забезпечує наближення
судів до населення територій (в реаліях система не так наближена до
територіального устрою, можливо через майбутню адміністративну реформу);

4) презумпції
невинуватості;

5) незалежності
прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального
чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових
обов’язків;

6) політичної
нейтральності прокуратури;

7) недопустимості
незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої
і судової влади та ін.

Стаття 87. Особливості забезпечення функціонування прокуратури:

1. Держава забезпечує
фінансування та належні умови функціонування прокуратури і діяльності прокурорів.

2. Забезпечення
функціонування системи прокуратури передбачає:

1) визначення
у Державному бюджеті України видатків на фінансування прокуратури не нижче рівня,
що забезпечує можливість повного і незалежного здійснення її повноважень відповідно
до закону;

2) законодавче
гарантування повного і своєчасного фінансування прокуратури;

3) гарантування достатнього
рівня соціального забезпечення прокурорів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+