Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Продовжить фразу: «До Конституційних повноважень Президента України відносяться…»


Продовжить фразу: «До Конституційних повноважень Президента України відносяться…»

Стаття 106. Президент
України:

1) забезпечує
державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

2) звертається
з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради
України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

3) представляє
державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю
держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

4) приймає рішення
про визнання іноземних держав;

5) призначає
та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних
організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних
держав;

6) призначає
всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156
цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

7) призначає
позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;

8) припиняє повноваження
Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;

9) вносить за
пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої
відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою
України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після
одержання такої пропозиції;

10) вносить до
Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра
закордонних справ України;

11) призначає
на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора
України;

12) призначає
на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України;

13) призначає
на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення;

14) вносить до
Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади
Голови Служби безпеки України;

15) зупиняє дію
актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним
зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;

16) скасовує
акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

17) є Верховним
Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад
вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво
у сферах національної безпеки та оборони держави;

18) очолює Раду
національної безпеки і оборони України;

19) вносить до
Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії
проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених
відповідно до законів України військових формувань;

20) приймає відповідно
до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану
в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній
незалежності України;

21) приймає у
разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного
стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної
екологічної ситуації – з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;

22) призначає
на посади та звільняє з посад третину складу Конституційного Суду України;

23) утворює суди
у визначеному законом порядку;

24) присвоює
вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і
класні чини;

25) нагороджує
державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;

26) приймає рішення
про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання
притулку в Україні;

27) здійснює
помилування;

28) створює у
межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

29) підписує
закони, прийняті Верховною Радою України;

30) має право
вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін
до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної
Ради України;

31) здійснює
інші повноваження, визначені Конституцією України.

Президент України
не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Президент України
на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження,
які є обов’язковими до виконання на території України.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+