Поиск по сайту

"Цивілізація" як категорія соціальної філософії


"Цивілізація" як категорія соціальної філософії


Слово «цивілізація» вперше з'явилося у Франції в середині 19 століття. Воно походить від латинського civilis - цивільний. Спочатку мало юридичний зміст, що відноситься до судової практики, але потім його значення розширилися. Цивілізація - це суспільство, що знаходиться на своєму рівні розвитку і характеризується рівнем розвитку, способом виробництва (для формації). Криза прогресивних ілюзій просвятітелей, отриманий в епоху «подорожей» і який знайшов величезну разнообоазіе вдач і культур поза Європи, призвели до того, на початку 19 століття виникла «етнографічна концепція цивілізацій», в основу якої було покладено уявлення про те, що у кожного народу - совя цивілізація (Т. Жуффруа). Поява у 1869р. роботи Данилевського «Росія і Європа», присвяченій проблемам зародження і розвитку Російської цивілізації, було явним дисонансом у ряді аналогічних досліджень. Данилевський заперечував існування «людства» як цілого, як «єдиної цивілізації», визнаючи реальним суб'єктом історичного процесу лише окремі «культурно істріческіе типи», народи з їх самобутніми цивілізаціями, що не підлягають передачі і запозиченню.

Загальні форми організації:

1. Політична,

2. Естетична

3. Релігійна,

4. Правовая,

5. Моральна.

Цивілізація як синонім матеріальної культури, як досить високий ступінь оволодіння силами природи, безумовно несе в собі потужний заряд технічного прогресу і сприяє досягненню достатку матеріальних благ. Цивілізація - це перетворений людиною світ матеріальних об'єктів, а культура - це внутреннеедостояніе самої людини, оцінка його духовного розвитку, ступеня свободи від навколишнього соціального світу. Вперше розмежував ці два поняття І. Кант, а на початку 20 століття інший німецький філософ О. Шпенглер остаточно їх протиставив у своїй знаменитій праці «Занепад Європи». Цивілізація постала в нього вищою стадією культури, на якій відбувається її остаточний занепад. Шпенглер сформулював теорію культурно - історичного кругообігу, яка постулировала циклічність розвитку моножества розрізнених, але рівноцінних за рівнем досягнутої зрілості культурних світів. 


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1683
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация