Библиотека Studies работает при поддержке агентства Magistr.ua

Кримінальний процес (Шпаргалки)

[attachment=25]

 

1. Поняття кримінального карного процесу (кримінального карного судочинства, кримінального провадження). Поняття правосуддя у кримінальних справах і його співвідношення із кримінальним процесом. 

2. Поняття оперативно-розшукової діяльності і її співвідношення із кримінальним карним процесом. 

3.
Поняття прокурорського нагляду і його
місце в кримінальному карному провадженні.

4.
Завдання задачі  кримінального карного провадження.

5.
Історичні типи і форми кримінального карного процесу. Основні риси обвинувального, інквізиційного, змагального
і змішаного процесів. Форма кримінального процесу України.

6. Поняття, значення кримінально-процесуальної кримінально-процесуальної| форми. Диференціація форм кримінального карного провадження України. 

7.
Кримінально-процесуальні кримінально-процесуальні акти, їх види.

8.
Процесуальні
дії, порядок лад їх провадження
і оформлення.

9.
Поняття і значення
dпротоколів процесуальних дій. Застосування технічних засобів фіксування кримінального
провадження. Журнал
судового засідання. Реєстр матеріалів досудового
розслідування.

10. Процесуальні рішення розв’язання,вирішення,розв’язування як різновид управлінських
рішень розв’язань, вирішень, розв’язувань їх класифікація і значення.

11.
Механізм прийняття,приймання кримінально-процесуальних кримінально-процесуальних рішень розв’язань, вирішень, розв’язувань. Характеристика
окремих етапів прийняття,приймання кримінально-процесуальних кримінально-процесуальних рішень розв’язань, вирішень, розв’язувань.

12. Кримінально-процесуальні кримінально-процесуальні функції, поняття, види. Система кримінально-процесуальних функцій. 

13.
Поняття і види обвинувачення обвинувачення. Поняття, зміст обвинувачення обвинувачення в процесуальному сенсі змісті, рації – функції обвинувачення обвинувачення (кримінального карного  переслідування). Суб’єкти, що
здійснюють функцію обвинуваченняобвинувачення| Види обвинувачення обвинувачення в процесуальному сенсі змісті,рації.

14.
Функція захисту, поняття, види захисту.

15.
Функція вирішення кримінальної справи. Правосуддя та вирішення
кримінальної справи.

16.
Інші кримінально-процесуальні функції.

17. Поняття, значення, строки, суб’єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень в апеляційному порядку. 

18. Поняття, значення, строки, суб’єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії виконання судових рішень у кримінальних справах. 

19.
Поняття, значення, строки, суб’єкти,
засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії перегляду судових
рішень в касаційному порядку.

20.
Поняття, значення, строки, суб’єкти,
засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії перегляду судових
рішень Верховним Судом України.

21.
Поняття, значення, строки, суб’єкти,
засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії перегляду судових
рішень за нововиявленими обставинами.

22.
Кримінальне процесуальне кримінально-процесуальне право України.
Предмет і метод правового регулювання даної галузі права.

23.
Кримінально-процесуальні кримінально-процесуальні норми, їх структура.
Особливості санкцій процесуальних норм.

24.
Кримінально-процесуальні кримінально-процесуальні відносини, суб’єкти,
об’єкти, зміст, утримання процесуальних
правовідносин правостосунків.

25.
Аналогія в кримінальному процесуальному кримінально-процесуальному праві.

26. Кримінально-процесуальні кримінально-процесуальні гарантії: поняття, значення. 

27.
Система кримінально-процесуальних
гарантій.

28.
Співвідношення кримінального процесуального
права з іншими галузями права України. Кримінальний карний процес і криміналістика.

29. Наука кримінального карного процесу, її предмет і завдання задачі.

30.
Кримінальний карний процес як навчальна дисципліна.

31. Поняття, види джерел кримінального процесуального кримінально-процесуального права.

32. Конституційні норми, що регламентують відносини у сфері кримінального карного судочинства. Умови прямого застосування вживання конституційних норм у кримінальному провадженні. 

33. Кримінальний процесуальний кодекс як джерело кримінального
процесуального права. Інші закони як джерела кримінального процесуального права.

34. Загальновизнані загальнопризнані принципи і норми міжнародного права в сфері
забезпечення прав людини і основних свобод, їх відображення відображення,відбиття в кримінальному
процесуальному кримінально-процесуальному праві України.

35. Міжнародні договори України як джерело кримінального
процесуального права.

36. Підзаконні нормативно-правові акти, які містять утримують норми кримінального процесуального кримінально-процесуального права.

37. Правові звичаї в кримінальному карному провадженні.

38. Судові прецеденти у кримінальному провадженні.

39. Рішення розв’язання, вирішення, розв’язування і висновки укладення, ув’язнення Конституційного Суду України з питань кримінального карного процесу, їх юридична природа.

40. Провідні постанови постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ, їх значення для вдосконалення кримінально-процесуальної кримінально-процесуальної діяльності.

41. Рішення розв’язання,вирішення,розв’язування Європейського суду з прав людини, що стосуються питань кримінального карного процесу, їх вплив на практику
судів і правоохоронних органів України.

42. Дія кримінального процесуального кримінально-процесуального законодавства
в часі, в просторі і за колом осіб.

43.
Взаємодія права і моралі в кримінальному карному судочинстві.

44. Основні етапи розвитку кримінально-процесуального кримінально-процесуального законодавства України. 

45. Судово-правові реформи (2001 р., 2010 р.) і вдосконалення чинного кримінально-процесуального кримінально-процесуального законодавства. 

46. Розробка та прийняття КПК України 2012 р. 

47.
Ефективність кримінального процесуального кримінально-процесуального законодавства.
Ефективність кримінально-процесуальної кримінально-процесуальної правозастосовчої діяльності.

48. Поняття засад кримінального провадження (принципів кримінального карного процесу). Значення нормативного
закріплення засад (принципів) для забезпечення правильного і точного застосування вживання кримінально-процесуального кримінально-процесуального законодавства.

49. Система засад кримінального провадження (принципів кримінального карного процесу). Питання про систему
засад (принципів) в науці кримінально-процесуального кримінально-процесуального права.

50. Моральні засади кримінального провадження.

51. Реалізація засад справедливості та гуманізму в кримінальному карному процесі.

52. Загальноправові засади в кримінальному карному процесі: 

·
верховенство
права;

·
законність;

·
рівність перед законом і судом;

·
повага до людської гідності;

·
забезпечення права на свободу та особисту
недоторканність;

·
недоторканність житла чи іншого володіння
особи;

·
недоторканність права власності;

·
невтручання у приватне життя;

·
таємниця спілкування;

·
доступ до правосуддя.

53.
Міжгалузеві засади
в кримінальному карному процесі:

· здійснення правосуддя тільки лише судом; 

· незалежність суддів і підпорядкування підкорення їх тільки лише закону; 

· свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї; 

·
обґрунтованість процесуальних рішень;

· заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення; 

· обов’язковість судових рішень; 

· забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; 

· диспозитивність; 

· змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 

· розумність строків; 

·
мова, якою здійснюється кримінальне провадження;

·
гласність і відкритість судового провадження
та його повне фіксування технічними засобами.

54. Засади (принципи) кримінального карного процесу, що реалізуються на всіх його стадіях: 

· презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; 

·
забезпечення права на захист;

·
публічність.

55. Засади (принципи), що реалізуються в досудовому провадженні: 

·
недопустимість недопустимість розголошення відомостей
досудового розслідування наслідку;

·
нагляд прокурора, відомчий та судовий
контроль за законністю дій і рішень розв’язань, вирішень, розв’язувань органів, що здійснюють досудове провадження.

56. Засади (принципи), що реалізуються в судовому провадженні: 

·
безпосередність дослідження показань, речей і документів;

· гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами; 

· змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 

· підтримання державного обвинувачення обвинувачення в суді прокурором; 

·
забезпечення вільного оскарження рішень розв’язань, вирішень, розв’язувань суду;

·
обов’язковість рішень розв’язань, вирішень, розв’язувань суду.

57. Поняття суб’єктів кримінального карного провадження (суб’єктів кримінально-процесуальних|кримінально-процесуальних відносин, суб’єктів
кримінально-процесуальної кримінально-процесуальної діяльності). Співвідношення понять «суб’єкти кримінального провадження»,
«сторони кримінального провадження», «учасники кримінального провадження», «учасники судового провадження».

58. Класифікація суб’єктів кримінального провадження. 

59. Процесуальна правоздатність і дієздатність|дієспроможність суб’єктів кримінального
провадження.

60. Суд як орган правосуддя у кримінальних справах. Завдання задачі і загальна спільна характеристика повноважень суду при здійсненні правосуддя. 

61. Форми здійснення правосуддя. Форми участі населення
в здійсненні правосуддя. Шефенський суд і суд присяжних, їх відмінні риси.

62. Склад суду при здійсненні правосуддя за чинним кримінально-процесуальним кримінально-процесуальним законодавством.

63. Слідчий суддя як суб’єкт кримінального провадження.

64. Загальна характеристика суб’єктів, які відносяться до сторони обвинувачення. 

65. Прокурор в кримінальному карному провадженні, його завдання задачі  і повноваження. Процесуальне становище становище прокурора в досудовому провадженні.
Процесуальне становище становище прокурора в суді 1 інстанції. Прокурор у провадженнях із перегляду судових рішень.
Повноваження прокурора у стадії виконання судових рішень у кримінальних справах.

66. Орган досудового розслідування. Слідчий органу досудового розслідування, його завдання задачі і повноваження. 

67. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження. 

68.
Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження.

69. Потерпілий, його права та обов’язки. Представник потерпілого. Законний представник потерпілого. 

70. Загальна характеристика суб’єктів, які відносяться до сторони захисту. 

71.
Кримінально-процесуальний статус підозрюваного,
обвинуваченого (підсудного), виправданого, засудженого.

72.
Законний представник підозрюваного, обвинуваченого, його кримінально-процесуальний статус.

73.
Захисник як учасник кримінального провадження. Особи, які можуть бути
захисниками. Обов’язкова участь захисника.

74. Права та обов’язки захисника. 

75.
Залучення захисника. Відмова від захисника
або його заміна.

76. Інші учасники кримінального провадження: загальна характеристика. 

77. Заявник, його кримінально-процесуальний статус. 

78. Цивільний позивач, його кримінально-процесуальний статус. 

79. Цивільний відповідач, його кримінально-процесуальний статус. 

80. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача, його кримінально-процесуальний статус. 

81. Законний представник цивільного позивача, його кримінально-процесуальний статус. 

82.
Свідок, його кримінально-процесуальний
статус.

83. Перекладач, його кримінально-процесуальний статус. 

84. Експерт, його кримінально-процесуальний статус. 

85. Спеціаліст, його кримінально-процесуальний статус. 

86. Секретар судового засідання. 

87.
Судовий розпорядник

88. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні. 

89. Обставини, що виключають участь прокурора, слідчого в кримінальному провадженні.

90. Обставини, що виключають участь захисника, представника.

91. Відводи і самовідводи, порядок|лад|
їх заявлення і вирішення.

92. Наслідки відводу слідчого судді, судді; слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача. 

93. Державний захист працівників суду і правоохоронних органів. 

94. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
провадженні.

95. Види відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні. 

96. Поняття і значення цивільного громадянського позову у кримінальному провадженні. Юридична природа цивільного|громадянського| позову. 

97. Предмет і підстави цивільного громадянського позову. 

98.
Загальна спільна характеристика провадження за цивільним громадянському позовом (досудове та судове
провадження).

99. Відшкодування коштів коштів , витрачених установою охорони здоров’я на стаціонарне лікування потерпілих від злочину. 

100. Обов’язки держави по відшкодуванню шкоди, заподіяної спричиненої злочином.

101. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування,
прокуратури або суду.

102. Теорія доказів карному як розділ
науки кримінально-процесуального кримінально-процесуального права. Предмет теорії доказів.

103. Доказове право, поняття, значення доказового права у вирішені завдань кримінального карного судочинства.

104. Теорія пізнання як основа теорії доказів і доказового права.

105. Особливості пізнання в кримінальному карному судочинстві.

106. Ціль (мета) ціль доказування
в кримінальному карному процесі.
Питання про істину як ціль|ціль|
доказування, характер|вдачу| та зміст|вміст,утримання| істини в науці кримінально-процесуального кримінально-процесуального права.

107. Предмет доказування у кримінальному провадженні. Структура предмету доказування. 

108. Зміст вміст, утримання обставин, що становлять кінцеву мету доказування.

109. Поняття проміжних (доказових) фактів
і допоміжних фактів.

110. Обставини, що підлягають встановленню
в окремих стадіях кримінального карного процесу і за окремими категоріями кримінально-процесуальних проваджень.

111. Локальний предмет доказування, його
значення для прийняття прийняття, приймання проміжних процесуальних рішень розв’язань, вирішень, розв’язувань.

112. Поняття доказів в кримінальному карному процесі.

113. Властивості доказів.

114. Поняття належності доказів.

115. Допустимість доказів, критерії допустимості. 

116. Питання про асиметрію в оцінці допустимості доказів. Правило
про «плоди отруєного дерева».

117. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод
людини. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного,
обвинуваченого. Визнання доказів недопустимими.

118. Поняття, значення класифікації доказів.

119. Особисті особові і речові докази.

120. Первинні і похідні докази. 

121. Обвинувальні обвинувальні і виправдувальні докази. 

122. Прямі і непрямі докази. 

123. Види непрямих доказів. Особливості доказування за допомогою непрямих доказів.

124. Поняття процесу доказування, елементи
процесу доказування.

125. Способи збирання і перевірки доказів.

126. Особливості збирання і перевірки доказів в різних стадіях кримінального провадження. 

127. Застосування вживання науково-технічних засобів|коштів| при збиранні і перевірці доказів.

128. Використання даних, одержаних отриманих оперативним шляхом колією, дорогою, в доказуванні.

129. Використання в кримінальній справі
відомостей, одержаних отриманих в інших державах при здійсненні міжнародного співробітництва.

130. Поняття, значення оцінки доказів. Поняття внутрішнього переконання як методу і результату оцінки доказів. 

131. Правові і фактичні підстави внутрішнього переконання.
Визнання зізнання доказів достовірними
і використання їх в мотивуванні процесуальних рішень розв’язань, вирішень, розв’язувань.

132. Межі доказування і фактичний обсяг обсяг зібраних доказів. Достатність доказів для прийняття прийняття,приймання і обґрунтування окремих процесуальних рішень розв’язань,вирішень,розв’язувань. 

133. Особливості доказування в різних стадіях
кримінального карного  провадження.

134. Суб’єкти процесу доказування, їх класифікація.

135. Обов’язок доказування, його зміст вміст, утримання. Суб’єкти, на яких покладений обов’язок доказування і наслідки|результату невиконання цього обов’язку. 

136. Презумпція невинуватості, її роль
в доказуванні.

137. Участь в доказуванні обвинуваченого, підозрюваного, захисника, а також потерпілого, цивільного громадянського позивача і відповідача та їх представників. 

138. Інші суб’єкти процесу доказування
і їх роль в доказуванні

139. Поняття джерел доказів (видів доказів).

140. Показання показники,показання свідка очевидця як джерело доказів, їх предмет і значення. Чинники фактори , що впливають на достовірність показань показників, показань свідків очевидців. Збирання здобуття, перевірка і оцінка показань показників, показань свідків очевидців. З’ясування достовірності показань свідка. 

141. Показання показники,показання потерпілого, їх предмет, значення.
Збирання, перевірка і оцінка показань показників,показань потерпілого.

142. Показання показники,показання підозрюваного, їх предмет, види,
значення. Особливості оцінки.

143. Показання обвинуваченого, їх предмет, види, доказове значення. Особливості оцінки. 

144. Показання експерта, їх предмет, доказове
значення. Особливості оцінки.

145. Показання
з чужих слів.

146. Речові докази, поняття, види, порядок, лад, залучення до справи речі, особливості оцінки. Вирішення питання
про речові докази при вирішенні кримінальної справи.

147. Документи як джерела доказів. Збирання,
перевірка і оцінка документів. Відмінність відзнака документа — самостійного джерела доказів від документа —
речового доказу.

148. Види документів як джерел доказів. Протоколи процесуальних дій та додатки до них, особливості оцінки. 

149. Висновок експерта як джерело доказів.
Підстави для проведення експертизи. Обов’язкове проведення експертизи. Види експертиз.
Особи, яким може бути доручено проведення експертизи. Перевірка і оцінка висновку укладення,ув’язнення експерта.

150. Примус примус,силування і переконання
в механізмі кримінально-процесуального кримінально-процесуального регулювання.

151. Поняття, види заходів забезпечення кримінального провадження (кримінально-процесуального кримінально-процесуального примусу) примусу, силування.

152. Загальні правила застосування заходів забезпечення
кримінального провадження.

153. Виклик слідчим, прокурором. Судовий виклик. Порядок здійснення виклику
в кримінальному провадженні. Наслідки неприбуття на виклик.

154. Привід. Клопотання про здійснення приводу, його розгляд слідчим
суддею. Виконання
ухвали про здійснення приводу.

155. Накладення грошового стягнення. Клопотання про накладення грошового стягнення, його розгляд. Скасування ухвали про накладення грошового стягнення. 

156. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, його розгляд. Продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. 

157. Відсторонення від посади. Клопотання про відсторонення від посади, його розгляд слідчим суддею. Продовження строку відсторонення від посади та його скасування. 

158. Тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, його розгляд. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів. Виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів. 

159. Тимчасове вилучення майна. Підстави та порядок тимчасового вилучення майна. 

160. Арешт майна. Підстави та порядок
арешту майна. Скасування
арешту майна.

161. Поняття, цілі і значення запобіжних заходів. 

162. Система та види запобіжних заходів. 

163. Підстави застосування, вживання запобіжних заходів і обставини, що враховуються при обранні запобіжних заходів. 

164. Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів. Розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу. Ухвала про застосування запобіжних заходів. 

165. Зміна запобіжного заходу.

166. Особисте зобов’язання.

167. Особиста порука.

168. Застава.

169. Домашній арешт.

170. Тримання під вартою. Строки тримання під вартою. 

171. Порядок продовження строку тримання під вартою. 

172. Порядок звільнення особи з-під варти. Загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини. 

173. Затримання особи, поняття, строки та види. 

174Клопотання про дозвіл на
затримання з метою приводу. Розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. Ухвала про дозвіл на затримання
з метою приводу. Дії уповноважених
службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл
на затримання. 

175. Затримання особи без ухвали
слідчого судді, суду. Гарантії прав затриманої особи. Подання клопотання про застосування запобіжного заходу після затримання особи
без ухвали про дозвіл на затримання.

176. Застосування електронних засобів контролю.

177. Кримінально-процесуальна відповідальність.