Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Співвідношення свідомості і мозку, свідомості і мови


Співвідношення свідомості і мозку, свідомості і мови.
Філософське значення даних сучасних наук – фізіології вищої нервової ді-сті, психології і педагогіки

Свідомість є функція мозку. Образи свідомості як ідеальні не існують і не можуть існувати самі по собі, вони можуть існувати лише на базі матеріальних процесів мозку. Ідеальний продукт свідомості проглядається, нарешті, і в тому, що на відміну від фізіологічних процесів вони не досліджуються за допомогою приладів безпосередньо і не можуть бути передані іншим людям без матеріальних посередників у вигляді слів, мови, різних інших знаків і т.д. Виникнення свідомості, як соціально-культурного явища безпосередньо пов’язано з працею і з зародженням мови.

Етапи:

  • логіка чуттєво-предметної ді-сті фіксувалась у голові (у мозку) і перетворювалась на логіку мислення;
  • поступове формування логічного образу предмета;
  • виникає праця, яка набуває усвідомлений ха-р;
  • виникає мова, як засіб спілкування.

А отже, поза мовою свідомості не існує.

Функції мови:

  1. позначає, називає предмет, явище або дію;
  2. мова є засобом мислення, засобом виразу змісту знання;
  3. мова є засобом спілкування між людьми, обміну досвідом, переживаннями, почуттями;
  4. мова зберігає та передає інформацію для прийдешніх поколінь.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+