Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Категорії загального, особливого і одиничного


Категорії загального, особливого і одиничного

Загальне, Особливе і Одиничне – філософські категорії, які виражають об’єктивний зв’язок світу і характеризують процес його пізнання.

  • одиничне (окреме, індивідуальне) – певний предмет, обмежений в просторі і часі;
  • загальне (загальне) – подібна, абстрактна від одиничних і особливих явищ властивість, ознака, на підставі якої предмети та явища об’єднуються в той чи інший клас, вид або рід (т. зв. абстрактно-загальне); 
  • єдність у різноманітті, закон, який пов’язує багатоманітність явищ в систему (т. зв. конкретно-загальне);
  • особливе – єдність одиничного і загального, предмет, узятий у своїй конкретній цілісності як визначено загальне і як не виключене з взаємозв’язку міра одиничного.

Одиничне – форма існування загального в дійсності; особливе – загальне, реалізоване в одиничному. 


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+