Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Філософія про сутність людини. Потреби та інтереси. Найважливіші умови формування сутності людини


Філософія про сутність людини. Потреби та інтереси. Найважливіші умови формування сутності людини

Людину слід розглядати не з точки зору абсолютного приману об’єктивної чи суб’єктивної реальності, а з позиції єдності об’єктивного і суб’єктивного, скінченного і нескінченного. Відповід-но призначення людини – це прагнення до єдності, гармонії об’єктивного і суб’єктивного, скінченного і нескінченного в собі і в світі. Субстратні рівні людини (природне, суспільне, внутрішній і духовний світ) не слід протиставляти й абсолютизувати. Сутність людини не в одному з них, а у суперечливому поєднанні обох, в постійній гармонізації взаємо-впливів між цими рівнями, що і визначає характер людської цінності. природне в людині не зводиться до безпосередньо біологічного, а має в собі безконечність космосу.

Потреби відображають об’єктивну залежність людини від зовнішнього світу, від соц. середовища. Є два види потреб: природні (нестатки людини як біологічної істоти, потреби одягу, життя, їжі тощо), соціальні (створені сус-вом) (продукти сусп.життя і рівня розвитку, потреби духовної культури, спілкування з іншими людьми тощо). Залежно від можливостей індивід діє цілеспрямовано з метою задоволення тієї чи іншої потреби в конкретній соц.с-мі. Тут же появляється інтерес обоби, його зміст. В понятті інтерес фіксується по-перше становище люд.в сус-ві, змістовна ха-ка її в залежності від діяльності інших людей, спроби використати соціальні відносини, соц-і інститути, що складаються в сус-ві для задоволення виникаючих потреб. Усвідомлення потреб та інтересів особою ніколи не буває абсолютно адекватним їх об’єктивному змісту.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+