Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Держава і право у філософсько-етичній думці Стародавнього Сходу


Держава і право у філософсько-етичній думці Стародавнього Сходу

Специфіка правової і політичної свідомості у країнах Давнього Сходу обумовлена такими закономірностями у їх розвитку:

– уявлення про гармонію і порядок базуються на основі сформованого патріархального натурального господарства і панування колективної власності на землю;

– зміст уявлень про право і державу визначені культурною традицією – східною культурною традицією у якій визначальним є:

  • ідея пошуку істини,
  • ідея космічної єдності світу і людини, гармонії земного з небесним,
  • акцент на кінцевій меті життя

В основі східної культури лежить традиціоналізм, а відтак правові і політичні вчення на сході слабо розвивають проблеми особистої свободи особи, прав людини, демократії, багатопартійності, розподілу влад тощо.

В історії країн Давнього Сходу належить шукати початки правової і політичної думки світу, оскільки вчення народів Сходу випередили грецьку суспільно-політичну думку.

Притаманний країнам Давнього Сходу релігійно-міфологічний характер вчень проявлявся у тому, що:

– земні порядки вважали частиною загальносвітових, космічних порядків. Суспільні порядки і приписи санкціоновані Божою волею, відтак вони є незмінними і справедливими;

– на стадії релігійно-міфологічних уявлень і право, і закон ще не є окремою системою норм, а існують як частина релігійно-обрядового порядку приватного, громадського і державного життя;

– правові і політичні вчення також ще не відокремлені від міфів, релігійних вірувань, моральних заборон і повчань прикладного характеру, не сформувалися у відносно самостійну сферу суспільної свідомості;

– Божественне джерело існуючих порядківосновна тема стародавніх міфів соціально-політичного та етико-правового напрямків.

– різне вирішення питання про способи і форми зв’язків божественного начала та земних відносин обумовлені як історичними, так і матеріальними умовами життя різних народів і держав Сходу.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+