Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Консервативні політичні доктрини 19 ст. Местр, Галлер, Берк

Консервативні політичні доктрини 19 ст. Местр, Галлер, Берк

Жозеф-Марі де Местр (1753-1821). Політичний діяч, мислитель і теоретик консерватизму. Йому належать праці «Міркування про Францію» (1796), «Роздуми про основоположний принцип людських інституцій» (1810), «Петербурзькі вечори» (1821) та ін.

До початку 90-х років XVIII ст. Местр захоплювався деякими політико-правовими ідеями французьких просвітителів, особливо Ж.-Ж. Руссо. Після Великої французької революції він став ідейним натхненником консервативного юридичного світогляду, чимало концептуальних міркувань якого було покладено в основу доктрин історичної школи права. На думку Местра, фундаментом праворозуміння мала стати релігія, без якої будь-яка наука безплідна і навіть шкідлива. Конституція — це постанова Бога, і розум людини безсилий в ній щось змінити чи сформулювати її норми у систематизованому, писаному вигляді. Справжня конституція — це те, що «не можна покласти у кишеню». її зміст у божественній волі, яка визначає долю кожного народу залежно від етапу його історії, кількості населення, традицій, менталітету, географічного розташування тощо.

Конституцію як небесний припис люди розуміли раніше, коли цілком підпорядковувались волі Бога. Зразки справжнього конституційного устрою Местр вбачав у рабовласницькому суспільстві, оскільки «людина занадто зла, щоб бути вільною» у середні віки, тобто за доби хрестових походів, панування релігійних орденів, лицарства і єдиновладного, абсолютного монарха, влада якого встановлена саме божественною, історичною конституцією. Рабство, нерівність — це найцивілізованіший природний стан людини, а несправедливість — основний закон світобудови, за яким вищі й сильні індивіди поглинають нижчих і слабших. Тому війна для Местра була проявом дії світового закону, вояки — знаряддям цього закону, злочини і покарання — вічними і необхідними проявами світового порядку, природної гріховності людини, а кат — вершиною порядку, який спирається на силу страху. Без ката політична світобудова, небесна законність перетворяться на хаос, а держави, створені за божественною конституцією, припинять своє існування назавжди.

Местр дійшов висновку, що єдино законною є влада абсолютного монарха. Повернутись до цивілізації — значить ліквідувати наслідки сатанинських революцій, відновити чинність старих, неписаних, історичних конституцій, об єднати зусилля світської і духовної влади у боротьбі проти інакомислення. Влада абсолютного монарха може бути обмежена авторитетом папи римського, непогрішимість якого не означає неможливості помилки, а свідчить лише про те, що папа не підлягає звинуваченню у ній.

Політичні та правові вчення Галлера

Карл Людвіг Галлер (1768-1854 рр.).. Він був професором права в Бернському університеті, але покинув Швейцарію з-за політичних переворотів. Прийнявши католицтво, Галлер жив у Франції, в Австрії, присвятивши своє життя боротьбі з революційними ідеями. Його шеститомна “Реставрація політичної науки” (1816-1834 рр..) Свого часу наробила багато шуму і була “удостоєна” різких оцінок Гегеля (“неймовірні безглуздості”, “повна відсутність думок”, “фанатизм, слабоумство і лицемірство добрих намірів”, “абсурдне представляється йому словом божим”). 

Галлер писав, що богом встановлений природний закон, що керує всіма людськими відносинами, згідно з яким сильний панує, слабкий підкоряється. Суспільна нерівність виникає з природної нерівності людей. Богом визначена влада батька, вождя, вчителя, який знає над незнаючим. Разом з тим бог встановив заборону зазіхати на права іншої людини. Тому загальний порядок узгоджується зі свободою кожної окремої особи. Оскільки все це залежить від бога, релігія є головною гарантією проти зловживання владою. 

Галлер відкидав ідею суспільного договору, що ставить людське свавілля на місце вічного, встановленого богом порядку. Теорія суспільного договору, писав Галлер, суперечить історичним фактам – жодна держава не виникла таким чином. Люди завжди жили в суспільстві, вони пов’язані відносинами без будь-яких договорів, оскільки їх сили і потреби не рівні і вони потребують один одного.

Суспільство – не штучне утворення, а природний стан людства; рівним чином держави виникають не з теоретичних побудов, а історичним шляхом. Держава, стверджував Галлер, – такий же союз, як сім’я, будинок, товариство. Особливістю держави є – верховна влада. Підставою держави є особи, які маютьправо верховної влади.

Політичні та правові вчення Берка 

Із засудженням Французької революції виступав англійський  публіцист Едмунд Берк (1729 – 1797 рр..), Що побачив у цій революції загрозу для Англії. Його книга “Роздуми про французьку революцію” (1790 р.) набула широкої популярності. Ідеями Берка захоплювалися де Местр і де Бональд. 
Берк прагнув спростувати метод і вчення ідеологів і діячів Французької революції. Їх метод, писав він, заснований на індивідуальному розумі і оперує спрощеними побудовами. Цим обумовлена помилковість основних положень теорії французьких революціонерів. 

Берк оскаржував теорію суспільного договору тим аргументом, що людина ніколи не перебувала поза суспільством, а завжди, від народження, була пов’язаною з іншими людьми та суспільством. Так само неправильна, на думку Берка, і теорія народного верховенства. Народ – це сума осіб, яка не може скласти єдину особистість, що діє як одна особа.

Берк стверджував, що народний суверенітет – це “сама фальшива, аморальна, зловмисна доктрина, яка коли-небудь проповідувалася народу”. Берк різко критикував Декларацію прав людини і громадянина, що проголосила рівність усіх людей перед законом. Люди не рівні, і це визнається суспільством, в якому неминуча соціальна і політична нерівність. Права людини, міркував Берк, треба виводити не з уявлень про абстрактну людину, а з реально існуючого суспільства і держави. 

Кожен суспільний порядок виникає в результаті довгої історичної роботи, яка каже стабільність, традиції, звичаї, забобони. Право є твір народного життя. 
Якщо держава, суспільство, право не винайдені людиною, а створюються в результаті тривалої еволюції, вони не можуть бути перебудовані з волі людей.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+