Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Інститут президентства в Україні: історія становлення і сучасний етап розвитку

Інститут президентства в Україні: історія становлення і сучасний етап розвитку

В Україні зародження демократичного суспільства розпочалося ще за часів козацтва, але бурхливий розвиток демократії та інституту президентства почався в 10-х роках ХХ століття. Під час діяльності Центральної Ради було видано чотири Універсали, які повинні були закласти основу демократизації українського суспільства. Останнім Універсалом, Центральна Рада проголосила повну політичну незалежність України від Росії. А згодом Центральна Рада обрала Михайла Грушевського Президентом Української Народної Республіки.

Посада президента України була заснована 5 липня 1991 постановою Верховної Ради УРСР «Про вибори президента Української РСР».

Вибори Президента України відбуваються за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості, яка полягає в тому, що для обрання кандидата необхідно набрати більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, тобто діє формула 50% плюс 1 голос. 

Перевага цієї виборчої системи полягає в її демократизмі, оскільки вона враховує інтереси й побажання більшості виборців. Недоліком зазначеної виборчої системи є її нерезультативність. Дійсно, якщо жодний кандидат не набрав необхідної кількості голосів (50% плюс 1 голос), то має відбутися повторне голосування.

1 грудня 1991 відбувся всеукраїнський референдум, на якому, одночасно з проголошенням незалежності України, народ віддав перевагу президентській формі правління. У той день був обраний перший Президент нової Української держави – Леонід Кравчук.

У липні 1994 року, в результаті дострокових виборів Президента, країну очолив Леонід Кучма. Він був Главою держави 10 років.

У грудні 2004 року Президентом України був обраний Віктор Ющенко.

7 лютого 2010 Президентом України обрано Віктора Януковича. (У лютому 2014 р. Верховна Рада України позбавила Януковича звання “Президента”)

25 травня 2014 р. Президентом України обрано Петра Порошенка.

Роль і становище Президента України в системі органів державної влади.

Правовий аналіз вітчизняного Основного Закону дає підстави для висновку про те, що Президент України займає особливе місце в системі органів державної влади і не належить виключно до жодної з гілок державної влади. Він отримує свої повноваження безпосередньо від народу, оскільки обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.

У той же час високий статус Президента України не означає відсутності його політичної та юридичної відповідальності перед народом. Його повноваження обмежені п’ятирічним терміном. Одна і та ж особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд. У разі вчинення Президентом державної зради або іншого злочину він може бути усунутий зі своєї посади Верховною Радою України в порядку процедури імпічменту.

Реалізуючи свою політичну волю, Президент України може вживати тільки закріплені за ним Конституцією та законами України повноваження, тобто діяти виключно в межах її приписів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+