Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Конституційна характеристика України як соціальної держави


Конституційна характеристика України як соціальної держави

Соціальна держава – це держава соціальної злагоди. Вона відповідальна за соціальну справедливість, соціальну рівність, гідний рівень життя, гарантії соціальної допомоги і захисту на рівні встановлених міжнародними угодами стандартів.

Основна функція соціальної держави сьогодні – є забезпечення ефективної реалізації прав людини на працю, права на освіту, охорону здоров’я, на доступність культурних цінностей, на достатній рівень життя.

Поняття соціальної держави включає політику держави в системі соціального захисту населення, соціальне страхування, життєві стандарти, охорону здоров’я, житлову політику, освітні і культурні програми.

Одним з головних завдань соціальної держави є сприяння суспільному прогресу, що базується на закріплених законодавством принципах соціальної рівності, загальної солідарності, взаємній відповідальності. Соціальна держава бере на себе обов’язок забезпечити кожному членові суспільства гідний сучасної людини мінімум соціальних благ.

Обов’язками соціальної держави за Конституцією та чинним законодавством України є:

  • забезпечення соціальної спрямованості економіки;
  • охорона праці і встановлення гарантованого мінімуму оплати праці;
  • охорона здоров’я людей;
  • забезпечення підтримки сім’ї, дитинства, материнства і батьківства;
  • розвиток системи соціальний служб, які забезпечують соціальний захист громадян;
  • встановлення пенсій, інших видів соціальних виплат та допомог.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+