Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Конституційно-правовий статус прокуратури України


Конституційні гарантії діяльності органів прокуратури передбачені у статті 131-1 Конституції України 


В Україні діє прокуратура, яка здійснює:

 • підтримання публічного обвинувачення в суді;

 • організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

 • представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом;

 • прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції, а також функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, – до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються Законом України “Про прокуратуру” від 14.10.2014 № 1697-VII.
Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України.
Строк повноважень Генерального прокурора становить шість років. Одна й та ж особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль.
Дострокове звільнення з посади Генерального прокурора здійснюється виключно у випадках і з підстав, визначених Конституцією та законом.


Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

 • верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю;
 • законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності;
 • територіальності;
 • презумпції невинуватості;
 • незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків;
 • політичної нейтральності прокуратури;
 • недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади;
 • поваги до незалежності суддів, що передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом;
 • прозорості діяльності прокуратури, що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади прокурора, вільним доступом до інформації довідкового характеру, наданням на запити інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її надання;
 • неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки.
 • Генеральна прокуратура України;
 • регіональні прокуратури;
 • місцеві прокуратури;
 • військові прокуратури;
 • Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
 • єдиними засадами організації та діяльності прокуратури;
 • єдиним статусом прокурорів;
 • єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності прокурорів;
 • фінансуванням прокуратури виключно з Державного бюджету України;
 • вирішенням питань внутрішньої діяльності прокуратури органами прокурорського самоврядування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+