Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Набуття громадянства України

Громадянство України набувається: 

 • за народженням; 
 • за територіальним походженням; 
 • внаслідок прийняття до громадянства; 
 • внаслідок поновлення у громадянстві; 
 • внаслідок усиновлення; 
 • внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя;
 • внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки; 
 • у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини; 
 • внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства; 
 • за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України. 

Набуття громадянства України за народженням

Особа набуває громадянства України якщо:

 • батьки або один з батьків які на момент її народження були громадянами України;
 • особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України; 
 • особа, яка народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків; 
 • новонароджена дитина, знайдена на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда); 
 • особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження. 

Набуття громадянства України за територіальним походженням 

 • особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України “Про правонаступництво України”, або яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або іноземцем, який подав зобов’язання припинити іноземне громадянство, та подала заяву про набуття громадянства України, а також її неповнолітні діти реєструються громадянами України. Іноземці, які є громадянами (підданими) кількох держав, подають зобов’язання припинити громадянство всіх цих держав;
 • дитина, яка народилася чи постійно проживала на території УРСР (або хоча б один з її батьків, дід чи баба народилися чи постійно проживали на територіях, зазначених у частині першій цієї статті) і є особою без громадянства або іноземцем, щодо якого подано зобов’язання припинити іноземне громадянство, реєструється громадянином України за заявою одного з батьків або опікуна чи піклувальника;
 • дитина, яка народилася на території України після 24 серпня 1991 року і не набула за народженням громадянство України та є особою без громадянства або іноземцем, щодо якого подано зобов’язання припинити іноземне громадянство, реєструється громадянином України за клопотанням одного з її законних представників.

Прийняття до громадянства України 

Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України. 

Умовами прийняття до громадянства України є: 

 • визнання і дотримання Конституції України та законів України; 
 • подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов’язання припинити іноземне громадянство (для іноземців). 
 • безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років. 
 • отримання дозволу на імміграцію. 
 • володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі); 
 • наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні. 

До громадянства України не приймається особа, яка: 

 • вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид; 
 • засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави; 
 • вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином. 


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+