Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття і зміст конституційного ладу, принципи конституційного ладу України


Поняття і зміст конституційного ладу, принципи конституційного ладу України

Конституційний лад України є системою суспільних відносин, передбачених і гарантованих конституцією і законами, прийнятими на її основі і відповідно до неї.

За своїм змістом конституційний лад опосередковує насамперед передбачені і гарантовані Конституцією державний та суспільний лад, конституційний статус людини й громадянина, систему безпосереднього народовладдя, організацію державної влади і місцевого самоврядування, територіальний устрій тощо.

Основні принципи конституційного ладу України:

  1. принцип, згідно з яким людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека є найважливішою соціальною цінністю
  2. принцип народного суверенітету(згідно з яким народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади)
  3. українська держава унітарна, суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова, з республіканською формою правління
  4. організація і діяльність державної влади будується на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову
  5. визнання і гарантування місцевого самоврядування
  6. принцип верховенства права(згідно з яким закріплюється загальна підпорядкованість праву, пряма дія і застосування норм конституції)


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+