Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття і принципи державного устрою


Поняття і принципи державного устрою

Державний устрій України — це система взаємовідносин між державою в цілому, тобто її центральною владою і  територіальними складовими частинами.

{lang_content_nav} державного устрою України відображається у її принципах, які визначені в КУ:

1. унітарність

2. єдність та цілісність держ. території – територія України становить єдине ціле, і її частини знаходяться у нерозривному зв’язку між собою.

3. поєднання централізації і децентралізації у здійсненні держ. влади.

4. збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх економічних, соціальних, демографічних, екологічних особливостей та культурних традицій. 


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+