Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Правоохоронні та контрольно-наглядові органи


Правоохоронні та контрольно-наглядові органи

Правоохоронні органи – органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, митні органи, органи охорони державного кордону  та інші органи, що здійснюють правозастосовні та правоохоронні функції.

Правоохоронна діяльність за своєю структурою поділяється на:

  • запобігання виникнення умов і причин суспільно небезпечного явища;
  • припинення процесу їх розвитку;
  • ліквідацію наслідків.

На прокуратуру України покладаються завдання:

  • Підтримання державного обвинувачення в суді;
  • Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
  • Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
  • Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Служба безпеки України – державний правоохоронний орган спеціального призначення. Його завдання – захист незалежності України, її конституційного ладу, територіальної цілісності та обороноздатності від розвідувально-підривної діяльності служб іноземних держав, а усередині країни – від підривної діяльності з боку злочинних організацій, груп людей чи навіть окремих осіб; боротьба з організованою злочинністю, мафією, корупцією, які створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Важливою ланкою контрольно-наглядових органів держави є державні інспекції.

Спеціальні державні органи –  санітарні, податкові, протипожежні та ін. Вони покликані здійснювати функції контролю і нагляду за дотриманням підприємствами, організаціями, установами, посадовими особами і громадянами окремих установлених відповідними правовими актами правил: санітарних, податкових, протипожежних, ветеринарних та ін


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+