Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Теоретичні та конституційно-правові основи демократії


Теоретичні та конституційно-правові основи демократії

Демократія є формою правління, при якій всі громадяни беруть участь в управлінні державою і приймають на себе відповідальність перед суспільством або безпосередньо, або через своїх вільно обраних представників.

Демократія являє собою сукупність принципів і практичних заходів, що захищають свободу людини.

Демократичні держави розуміють, що однією з їх основних функцій є захист таких основних прав людини, як свобода слова і віросповідання, право на рівний захист з боку закону і право на створення організацій і повномасштабної участі в політичному, економічному та культурному житті суспільства.

Держави з демократичною формою правління регулярно проводять вільні і справедливі вибори, право участі в яких надається всім громадянам.

Сучасні демократичні держави мають конституції, в яких визначені демократичні основи державного устрою.

Преамбула (вступ) Конституції України мету державного будівництва визначає як “розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу”. Ця визначена мета послідовно проводиться через весь зміст Конституції.

У розділі I Конституції України, де містяться загальні засади конституційного ладу, стаття 1 наголошує: “Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.” 


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+