Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Позовна заява про розірвання шлюбу

До _____________________________________

(найменування суду)

Позивач ________________________________

(П. І. Б.)

що
проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

Відповідач ______________________________

(П. І. Б.)

що
проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

 

Позовна заява

про розірвання шлюбу

 

________________________________ (дата укладання шлюбу) Позивач і
Відповідач уклали між собою шлюб, який був зареєстрований у відділі реєстрації
актів цивільного стану _________________ районного управління юстиції м.
____________ , актовий запис № __________ від _________ р.

 

Від шлюбу ми маємо дочку (сина) ____________________,
_________________________.

Спільне життя у мене з Відповідачем не склалося, оскільки кожен з нас
має діаметрально протилежні погляди на шлюб, сім’ю. Відповідач постійно нехтує
сімейними цінностями, з його ініціативи між нами постійно виникають сварки.
Відповідач проживає з іншою жінкою. На даний момент ведення між нами спільного
господарства і сумісне проживання припинено, на моє переконання подальшого
сенсу підтримувати сімейні відносини немає. Спору про поділ майна, що є нашою
спільною власністю, немає. Між нами досягнуто згоди про утримання нашої дитини
(наших дітей).

З питання щодо утримання та виховання дітей (дитини) спору немає,
оскільки ________________________________________________________________________________

(вказати, з ким із подружжя буде проживати дитина, або
хто з дітей;

чи
_____________________________________________________________________________

будуть виплачуватись кошти на утримання дитини (дітей)
добровільно або за рішенням суду)

Зважаючи на вищевикладене, керуючись
ст. 105, 109, 110, 112 Сімейного кодексу України, –

 

ПРОШУ:

 

1. Винести рішення про
розірвання шлюбу, укладеного між нами ______________ (дата укладання шлюбу) у
відділі реєстрації актів цивільного стану __________________________ районного
управління юстиції м. ______________ по активному запису № _____________ від
_______________ р.

2. Державне мито, яке підлягає стягненню при реєстрації розірвання
шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану, стягнути з нас порівну.

 

Додатки:

1. Копія позовної заяви.

2. Квитанція про сплату судового збору.

3. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення
розгляду справи.

4. Копія паспорта.

5. Копія Свідоцтва про одруження.

6. Копія Свідоцтва про народження дитини.

 «___» ______________ 20___ р.   _______________________

(підпис позивача)

(П.І.Б. позивача)

[attachment=28]

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ