Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Заява про стягнення аліментів за кордоном

Заява про стягнення аліментів за кордоном на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном 

 1. Орган, що передає  Орган, що приймає
 __________________________  __________________________

 2. Запитувана держава  ________________________________

 

Прошу стягнути аліменти / змінити
розмір аліментів з

____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові
боржника)

на користь
__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові
боржника)

а також стягнути кошти у сумі ____________, витрачені на
здійснення перекладу пакета

(сума)

документів, що підтверджуються платіжними документами.

 

3. Дані про особу заявника

 

 Прізвище, ім’я та по батькові  ________________________________
 Громадянство  ________________________________
 Дата народження (число/місяць/рік)  ________________________________
 Місце проживання  ________________________________
 Посада та місце роботи  ________________________________
________________________________

 

4. Дані про особу (осіб), на утримання кого стягуються
аліменти (якщо це не заявник)

 

 Прізвище, ім’я та по батькові  ________________________________
 Громадянство   ________________________________
 Дата народження (число/місяць/рік)  ________________________________
 Місце проживання  ________________________________
 Прізвище, ім’я та по батькові  ________________________________
 Громадянство   ________________________________
 Дата народження (число/місяць/рік)  ________________________________
 Місце проживання  ________________________________

 

5. Дані про особу боржника (наскільки відомо)

 

 Прізвище, ім’я та по батькові  ________________________________
 Громадянство   ________________________________
 Дата народження (число/місяць/рік)  ________________________________
 Місце проживання  ________________________________
 Місце проживання протягом останніх п’яти років  ________________________________
 Посада та місце роботи  ________________________________
 ________________________________

 

Інша інформація, що може сприяти встановленню
місцезнаходження боржника _______

 

6. Підстави для стягнення
аліментів _____________________________________________

7. Інформація для переказу коштів
______________________________________________

 

 7.1. Найменування банку  ________________________________
 NBIC (національний ідентифікаційний код банку)  ________________________________
 SWIFT адреса  ________________________________
 IBAN (номер рахунку, відкритого в іноземному банку)  ________________________________
 Номер рахунку  ________________________________
 Прізвище, ім’я та по батькові власника рахунку  ________________________________

 

7.2. Інші деталі платежу

________________________________________________________________________________

 

8. Інша інформація

 

9. Перелік документів, що
додаються

Я,
__________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по
батькові заявника (фізичної особи))

________________________________________________________________________________

(найменування заявника
(юридичної особи))

уповноважую
_________________________________________________ і його представників

(назва органу, що приймає)

діяти від мого імені та вчиняти всі
необхідні дії, пов’язані з забезпеченням стягнення аліментів.

 

(дата складання заяви)
(найменування населеного пункту)

Підпис заявника
____________________

 

М. П.

Печатка запитуючого

центрального органу

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+