Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Пенсії за вислугу років


Пенсії за вислугу років

Пенсія за вислугу
років являє собою щомісячні виплати з Пенсійного фонду та інших джерел
фінансування, що призначаються довічно в розмірі, співвіднесеному з минулим
заробітком, особам, які мають установлений законом спеціальний стаж.

Важливою умовою для призначення пенсії за вислугу
років є певний стаж роботи за спеціальністю. Однак умови призначення пенсії за
вислугу років неоднакові. В одних випадках вони призначаються незалежно від
віку, в інших – установлюється вік і стаж.

Коло осіб, які мають право на пенсію за вислугу
років, визначено законодавством. Це окремі категорії працівників, перелік яких
установлено в статтях 54 і 55 Закону України “Про пенсійне
забезпечення”, а також в інших спеціальних нормативних актах.
Законодавство вирізняє чотири категорії громадян:

 • військовослужбовці, службовці та працівники
  органів внутрішніх справ;
 • працівники цивільної авіації та
  льотно-випробувального складу;
 • державні службовці, судді, працівники прокуратури
  і митних органів;
 • окремі категорії працівників та спеціалістів інших
  галузей народного господарства.

Першій із зазначених категорій пенсії призначаються
за наявності певної вислуги років служби, зазвичай незалежно від віку, інколи –
в сукупності з віком та іншими обставинами; наприклад: хворобою, скороченням
штатів військових формувань.

Мінімальний розмір пенсії за вислугу років не
визначено, але вони не можуть бути нижче загальновстановленого мінімального
розміру пенсії за віком.

Порядок оформлення пенсії за вислугу років
регламентується відомчими наказами Міністерства оборони і Міністерства
внутрішніх справ.

Заявки про призначення пенсій подаються
військовослужбовцями у районний військовий комісаріат за вибраним після
звільнення з військової служби місцем проживання. Пенсії працівникам органів
внутрішніх справ оформлюють кадрові служби обласних управлінь внутрішніх справ.
Призначають і нараховують пенсії відділи пенсійного забезпечення
фінансово-економічних управлінь Міністерства внутрішніх справ України.

У другій групі умовами призначення пенсії за вислугу
років є наявність певного стажу роботи за спеціальністю (вислуги років) і
припинення до часу звернення за пенсією роботи, яка дає право на пенсію за
вислугу років.

Перелік посад льотного складу та інших працівників
цивільної авіації, порядок нарахування строків вислуги років для призначення
ним пенсій затверджено постановою Кабінетом Міністрів України від 21 липня 1992
року.

Характерною особливістю даної пенсії є диференціація
вислуги років залежно від статі того, хто звернувся за пенсією. Вона складає
для чоловіків 25, для жінок – 20 років. У строк вислуги зараховується робота на
посадах, які дають право на пенсію за вислугу років.

Ще одна категорія працівників, які мають право на пенсію
за вислугу років належать посадові особи та інші працівники державного апарату.
Коло цих осіб визначено спеціальними законодавчими актами.

Пенсія державним службовцям призначається з
досягненням загального трудового стажу для чоловіків – не менш 35, для жінок –
не менш 30 років, в тому числі стажу державної служби не менш 10 років.

Державний службовець, звільнений з державної служби
у зв’язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого
посадового становища, чи вчиненням корупційного діяння, позбавляється права на
отримання пенсії, передбаченої Законом України “Про державну службу”.

Умови для надання пенсії суддям тільки одна стаж
роботи на посаді судді не менше 20 років і вихід у відставку. Судді у
відставці, які мають стаж роботи на посаді судді не менше 20 років,
виплачується за його вибором пенсія чи щомісячне довічне утримання в розмірі
80% заробітної плати працюючого на відповідній посаді судді. За кожний повний
рік роботи після 20 років на посаді судді розмір щомісячного довічного
грошового утримання збільшується на 2% заробітку, але не більше 90% заробітку
судді.

Судді, звільненому з посади через засудження за
умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, чи
корупційне діяння, пенсія призначається на загальних підставах.

Пенсія працівникам прокуратури призначаються
диференційовано залежно від займаної посади.

Працівникам, які обіймають прокурорські посади,
пенсії призначаються з досягненням 55-річного віку чоловіками і 50-річного –
жінками, з вислугою на цих посадах не менше 22 років 6 місяців, у розмірі 50%
місячного заробітку. За кожний рік вислуги понад 20 років пенсія збільшується
на 2% цього заробітку.

Слідчим працівникам і працівникам, які обіймають
прокурорські посади, не маючи вислуги 22 років, якщо їхній стаж служби в
органах прокуратури складає не менше 12 років, з досягненням чоловіками
60-річного віку із загальним стажем роботи 25 років та більше, а жінкам –
55-річного віку із загальним стажем роботи 20 років та більше, пенсії
призначаються в розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на
прокурорсько-слідчих посадах із розрахунку: 50% місячного заробітку за 20 років
вислуги. Загальний розмір пенсії за вислугу років, нарахований за зазначеними
правилами, не може перевищувати 25% відповідного заробітку, а особам, які брали
участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1-ї
категорії – 85%, до 2-ї категорії – 80%.

Що ж до працівників митних органів, то вони також
мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років за Законом України
“Про державну службу” з досягненням певного віку і наявності вислуги:
жінки – 50-річного віку і 30 років вислуги; чоловіки – 55-річного віку і 35
років вислуги.

Найчисельніша група працівників, які користуються
правом на пенсію за вислуги років – це працівники, зайняті в різних галузях
народного господарства. Визначальними умовами пенсійного забезпечення кожної
категорії працівників, є професія, посада, тривалість трудового стажу, галузь
народного господарства та інші показники: список виробництв, професій і посад
працівників.

Існують такі списки професій і посад, робота в яких
дає право на пенсію за вислугу років:

 • окремих категорій працівників залізничного
  транспорту;
 • працівників плавскладів окремих видів суден
  морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості;
 • працівників підприємств лісної промисловості та
  лісового господарства;
 • працівників освіти, охорони здоров’я і соціального
  захисту;
 • заслужених майстрів спорту і майстрів спорту
  міжнародного класу;
 • артистів театрів та інших театрально-видовищних
  підприємств і колективів.

Кожний із цих списків містить конкретний і вичерпний
перелік найменувань професій і посад, робота в яких дає право на пенсію за
вислугу років.

Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони
здоров’я та соціального захисту
призначається в розмірах, установлених для
загального стажу роботи (не менше 26 років). Пенсія
нараховується з заробітку, отриманого перед припиненням роботи, який дає право
на пенсію за вислугу років. Для нарахування пенсії береться до уваги ставка чи
оклад, передбачений щодо стажевої групи, який передує вищій ставці заробітної
плати. Враховуються також різноманітні доплати й надбавки до заробітної плати.

Правом на пенсію за вислугу років заслуженим майстрам спорту і майстрам спорту міжнародного класу користуються спортсмени,
які мають особливі заслуги перед фізкультурним рухом, за наявності загального
стажу роботи для чоловіків і жінок не менше 25 років і перебування у складі
збірних команд України не менше 6 років незалежно від віку.

До загального трудового стажу зараховується
перебування зазначених спортсменів у складі збірних команд України та інші види
трудової діяльності передбачені ст.56 Закону України “Про пенсійне
забезпечення”.

Категорії артистів театрів, які мають право на
пенсію за вислугу років, передбачено в переліку, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року. Пенсії за вислугу років
призначаються:

 • артистам балету, артистам – виконавцям
  танцювальних номерів, артистам цирків за наявності стажу творчої роботи на
  сцені не менше 25 років;
 • артистам-вокалістам, артистам, які грають на
  духових інструментах, жонглерам та артистам оригінального жанру в цирках і
  конкретних організаціях зі стажем творчої роботи на сцені не менше 25 років;
 • артистам хору театрів опери та балету,
  концертмейстерам вокально-драматичної частини зі стажем творчої роботи на сцені
  не менше 30 років.

Рівночасно слід урахувати, що пенсія за вислугу
років призначається за умови полишення роботи, яка дає право на даний вид
пенсії.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+