Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Порядок призначення та перерахунку пенсій


Порядок призначення та перерахунку пенсій

Порядок призначення та перерахунку пенсій визначається Постановою Кабміну «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”».

Заява про призначення (перерахунок) пенсії або про її відстрочення та
необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду або до
уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі в порядку, визначеному
правлінням Пенсійного фонду за погодженням із спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Заява про
призначення пенсії за віком може бути подана застрахованою особою не раніше ніж
за місяць до досягнення пенсійного віку.

Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім
таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку:

1) пенсія за віком призначається з дня, що настає за
днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше
трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

2) пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення
інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з
дня встановлення інвалідності;

3) пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається
з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення
такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

Документи про
призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган Пенсійного
фонду та не пізніше 10 днів з дня їх надходження приймає рішення про
призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії.

Під час перебування
пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому
виплачується 25 відсотків призначеної пенсії. У випадках, якщо розмір його
пенсії перевищує вартість утримання, виплачується різниця між пенсією і вартістю
утримання, але не менше 25 відсотків призначеної пенсії. Якщо у пенсіонера, який
перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, є
непрацездатні члени сім’ї, які перебувають на його утриманні, пенсія виплачується
в такому порядку: 25 відсотків пенсії – самому пенсіонерові, а інша частина
пенсії, але не більш як 50 відсотків призначеного розміру пенсії зазначеним
членам сім’ї.

Дітям-сиротам за період перебування на повному
державному утриманні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується в
повному розмірі та перераховується на їхні особисті рахунки у банку. Іншим
дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50 відсотків
призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника та перераховується на їхні
особисті рахунки у банку. При цьому частина пенсії, що залишилася після виплати
суми пенсії у зв’язку з втратою годувальника, перераховується на банківський
рахунок установи, де ця дитина перебуває на повному державному утриманні, і
спрямовується виключно на поліпшення умов проживання дітей у цих установах.

З пенсії може
бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру: на утримання членів сім’ї
(аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій,
на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням
здоров’я, а також у зв’язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сум
заробітної плати в передбачених законом випадках.

З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не
більш як 20 відсотків пенсії.

У разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його
поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної
пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+