Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Документальна база соціальної політики


Документальна база соціальної політики

Державна політика обов’язково має бути зафіксована в письмовій формі та ратифікована однією з владних структур – законодавчою, виконавчою, судовою. Документальна база є важливою для реалізації будь-якої політики, у тому числі і соціальної.

Усі документи (нормативно-правові акти) можна класифікувати за такими критеріями:

За юридичною силою:

 • закони (ухвалюються органами законодавчої влади);
 • підзаконні акти (ухвалюються відповідальними органами державної влади, місцевим самоврядуванням).

За суб’єктом ухвалення (на прикладі України):

 • акти глави держави (укази, розпорядження);
 • акти законодавчого органу (закони, постанови);
 • акти уряду (постанови, розпорядження);
 • акти інших органів виконавчої влади (накази, інструкції, постанови, вказівки);
 • акти органів місцевого самоврядування (постанови, рішення).

За сферою дії:

 • загальнообов’язкові;
 • спеціальні; локальні.

За рівнем загальності правових норм:

 • загальні;
 • конкретизаційні.

За часом дії:

 • визначено-строкові;
 • невизначено-строкові.

Аналізуючи правову базу соціальної політики, слід звернути увагу, по-перше, на систему правових актів, які регулюють соціальні відносини та, по-друге, на їх дієвість, тобто на те наскільки основні суб’єкти дотримуються сформульованих у них норм.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+