Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Особливості статистики соціально-політичного життя


Особливості статистики соціально-політичного життя: статистика
виборчої системи і виборних органів державної влади, статистика державного управління
і місцевого самоврядування, статистика політичних і масових громадських організацій,
статистика здійснення політичних прав громадян і прав особи

Показники статистики виборчої системи і виборних органів державної влади:

 • чисельність висунутих кандидатів (всього, у тому числі за
  статтю, віком, партійною приналежністю, освітою, соціальному положенню)
 • чисельність зареєстрованих кандидатів (всього, у тому числі
  по виборчих округах, містах і т. д.)
 • чисельність виборців, які взяли участь у голосуванні (всього,
  у тому числі по виборчих округах (ділянках), містах, на певну годину в день виборів
  і в цілому)
 • кількість бюлетенів, визнаних недійсними
 • кількість виборчих округів, в яких призначені повторні вибори
 • чисельність і склад обраних до відповідного органу влади

Показники статистики державного управління та місцевого самоврядування:

 • кількість міністерств і відомств
 • чисельність працівників, що заміщають посади цивільної та
  муніципальної служби по гілках влади: законодавча, виконавча, судова
 • структура працівників органів влади за статтю, віком, гілкам
  влади, регіонам
 • склад і структура депутатів законодавчих органів по займаним
  позиціям (наприклад, прихильники соціального захисту всіх категорій, що працюють
  за контрактами, ті, у кого контракт достроково розірваний, і т. д.)
 • ступінь розбіжності думок депутатів і голова ОДА з різних
  питань економічного і соціального розвитку

Показники статистики політичних і масових громадських організацій:

 • число політичних партій;
 • чисельність членів кожної партії, їх розподіл за статтю, віком,
  освітою, регіонами;
 • склад керівних органів партій, у тому числі кількість звільнених
  працівників;
 • доходи партій (всього, у тому числі від членських внесків,
  видавничої та іншої діяльності);
 • витрати партій (всього, у тому числі на утримання партійного
  апарату, соціально-культурні заходи, потреби первинних організацій, благодійну діяльність
  і т. д.);
 • число видаваних партіями газет, журналів, тиражі виданні;
 • число демонстрацій, проведених за рік;
 • кількість свят і т. д.

Показники статистики здійснення політичних прав громадян та прав особистості:

 • число проведених мітингів, демонстрацій;
 • число учасників мітингів, демонстрацій, затриманих за звинуваченням
  у порушенні громадського порядку;
 • число страйків (всього, у тому числі за секторами та галузями
  економіки, за характером вимог (економічні, політичні, змішані));
 • число учасників страйків – всього, в середньому в одному страйку
  (в середньому на одне підприємство), розподіл учасників страйків по регіонах, секторах
  та галузях економіки, характеру вимог і мотивами;
 • кількість часу, не відпрацьованого працівниками, залученими
  в страйку, – всього; в середньому на одне підприємство, на якому проходили страйки;
  в середньому на одного учасника страйку;
 • число і склад громадян країни, які звернулися з проханням
  про виїзд за кордон для постійного проживання;
 • число задоволених заяв;
 • число громадян інших країн, які звернулися з проханням про
  переїзд на постійне проживання
 • число зареєстрованих злочинів з приводу порушення таємниці
  листування, телефонних переговорів, телеграфних повідомлень;
 • число зареєстрованих порушень недоторканності громадян;
 • число діючих релігійних об’єднань;
 • чисельність діючих релігійних навчальних закладів (всього,
  у тому числі за категоріями, число учнів у них);
 • число позовів на захист прав і законних інтересів громадян,
  пред’явлених до суду;
 • число звернень громадян до суду зі скаргами на неправомірні
  дії посадових осіб


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+