Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Теорія демографічного переходу


Теорія демографічного переходу

З історичної точки зору ця концепція
намагається пояснити те, що відбувалося в європейських країнах в ті, що пройшли
200 років, і використовується для прогнозування того, що станеться в країнах, що
розвиваються, в майбутньому.
Теорія
демографічного переходу стверджує, що процес модернізації пов’язаний з трьома етапами
в русі населення

Етап
1. Суспільства, яких не торкнулися індустріалізація і урбанізація, характеризуються
високим рівнем народжуваності і смертності. В результаті цього чисельність і склад
населення залишаються відносно стабільними. Цей етап визначається як етап “високого
потенційного зросту” : коли такі суспільства навчаться контролювати рівень
смертності, зростання населення в них, найімовірніше, прискориться.

Етап
2. Модернізація робить початковий ефект на рівні смертності. Поліпшення житлових
умов, підвищення якості живлення, рівня охорони здоров’я і санітарно-гігієнічних
заходів призводять до стабільного зниження рівня смертності. Оскільки корінне зменшення
рівня смертності традиційно зв’язується з вираженим зниженням дитячої смертності,
щорічно виживає усе більше число новонароджених, які свого часу самі стають батьками.
Таким чином, зменшення рівня смертності у поєднанні з незмінним рівнем народжуваності
призводить до яскраво вираженого прискорення темпів приросту населення. Етап, званий
етапом перехідного зростання, завершується, коли рівень народжуваності падає, порівнюючись
з рівнем смертності.

Етап
3. Модернізація дає можливість подружнім парам контролювати дітородіння за допомогою
ефективних заходів по обмеженню народжуваності і одночасно підриває релігійні заборони
на застосування подібних заходів. На думку прибічників теорії демографічного переходу,
в результаті цього сучасні суспільства досягають низьких рівнів смертності і таких
же низьких рівнів фертильності, тобто ситуації, що наближається до нульового збільшення
чисельності населення. Цей етап називають етапом стабілізації чисельності населення.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+