Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття соціальних змін

Поняття соціальних змін

Знаходячись у постійному русі, суспільство переживає відповідні соціальні зміни в процесі переходу соціальних явищ, їхніх елементів і структур, зв’язків, взаємодій і відносин з одного стану в інший.

У повсякденній свідомості поняття “зміна” і “розвиток” найчастіше ототожнюються, у зв’язку з чим будь-яка зміна в суспільстві розглядається як його розвиток. Соціальна зміна може привести до розвитку суспільства і його структурних елементів, а може й не привести.

Під соціальними змінами розуміють різні зміни, котрі відбуваються протягом певного часу в спільнотах, групах, інституціях, в їх взаємовідносинах один з одним, а також з індивідами.

Термін “соціальна зміна” був введений у науковий обіг 1923 р. американським соціологом У. Огберном в його книзі “Соціальна зміна”. У вітчизняній соціологи дане поняття вживалось рідко. Поширенішим було поняття “соціальний прогрес”.

У соціології прийнято виділяти такі типи соціальних змін, що впливають на соціальний розвиток: природні зміни (які відіграють певну роль у суспільному житті), демографічні зміни, у виробничій сфері, у системі управління, духовній сфері, соціальній організації, в межах соціальної структури.

Виділяють кілька видів соціальних змін:

структурні соціальні зміни (зміни в структурі сім’ї, організації, в структурах влади, інституційній сфері);

зміни, стосовно соціальних процесів (взаємодії спільнот, інститутів, організацій; відносини солідарності, напруги, конфлікту, підлеглості, котрі постійно перебувають у процесі змін);

функціональні соціальні зміни (зміни стосовно функцій різних соціальних систем);

мотиваційні соціальні зміни (зміни у сфері мотивації індивідуальної чи колективної діяльності).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ
Наступний розділ