Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Місце теорії держави та права в системі юридичних наук

Тема 1. Предмет, метод та функції
теорії держави та права

1. Місце теорії держави та права в системі юридичних наук. Характеристика
предмету науки ТДП

Юридична наука (правознавство
або юриспруденція) – це спеціалізована галузь наукових знань в сфері гуманітарних
наук або особлива юридична наукова діяльність, яка направлена на вивчення права в теоретичному і прикладному аспектах,
правових форм організації і функціонування держави, суспільства, їх окремих інститутів.

Юридичні науки (юриспруденція)відносяться до гуманітарних наук, володіють
всіма характеристиками, які властиві науці взагалі і всім гуманітарним наукам зокрема,
однак відрізняються від інших підвидів
останніх, насамперед, предметом вивчення і відповідно {lang_content_nav}ом отриманих наукових
знань.

Предметом вивчення юридичних наукє державно-правова сфера життя суспільства як відносно самостійний фрагмент
дійсності, ядро якого складають держава
і право, причому домінуючим об’єктом дослідження юридичних наук є власне правова
організація або правова система суспільства(країни), цивілізації, людства.

Об’єктом дослідження всіх юридичних
наук є держава і право, але кожна юридична
наука має свій предмет вивчення, тобто певну групу їх властивостей, закономірностей
виникнення, функціонування і розвитку.

В узагальненому вигляді систему юридичних наук складають:

загальнотеоретичні юридичні науки

галузеві і міжгалузеві базові юридичні науки

спеціально-прикладні юридичні науки

теорія держави і права;

юридична деонтологія;

історія держави і права України;

історія держави і права зарубіжних
країн;

філософія права;

соціологія права;

історія політичних і правових
вчень;

історія політичної та правової
думки в Україні;

та ін.

конституційне право;

цивільне право;

кримінальне право;

фінансове право;

господарське право;

земельне право;

житлове право;

трудове право;

адміністративне право;

сімейне право;

екологічне право;

цивільно-процесуальне право;

кримінально-процесуальне право;

міжнародне право;

тощо.

судова медицина;

криміналістика;

кримінологія;

судова психіатрія;

трасологія;

судова бухгалтерія;

судова статистика;

правова психологія;

тощо.

Або по іншій класифікації:

 • історико-теоретичні науки (теорія права
  і держави, історія держави і права, історія вченняв державі і праві, філософія права і соціологія права і інші.);
 • науки управлінського циклу (конституційне
  право, теорія
  управління, адміністративне
  право і ін.);
 • цивілістичні науки (цивільне право, цивільний процес, арбітражний процес, сімейне право і ін.);
 • криміналістичні науки (карне право, карний процес,
  виправно-трудове право і ін.);
 • прикладні науки (судова медицина,
  судова психологія, судова бухгалтерія і ін.).

Загальна теорія держави і права – це загальнотеоретична
юридична наука, особливістю якою є дослідженнязагальних закономірностей виникнення, функціонування
і розвитку держави і права, їх істотних властивостей, основних елементів, форм взаємодії з суспільством.

Загальна теорія держави і права відноситься до фундаментальних, теоретичних юридичних
наук.

Таким чином, предметом вивчення
загальної теорії держави і права являються загальні і специфічні закономірності
виникнення, розвитку і функціонування державно-правової організації суспільства.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ