Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Особливості елементів форми української держави


5. Особливості елементів форми української держави

На сучасному етапі розвитку України питання про форму держави набуває особливого
значення. Адже воно стосується найважливіших аспектів організації і діяльності молодої
суверенної держави. Тому вірне розуміння відповідних теоретичних положень, які виходять
з аналізу світового досвіду державно-правового будівництва, застосування їх адекватно
до конкретних умов і національних традицій може суттєво сприяти створенню життєздатної
форми Української держави, яка забезпечить прогресивний розвиток і розквіт усього
суспільства.

В Україні форма правління
характеризується як змішана республіка. Це підтверджується слідуючим:

 • Президент України обирається всенародно на основі загального,
  вільного, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком
  на п’ять років. Він є главою держави і виступає від її імені;
 • Єдиним законодавчим органом в Україні визнається її
  парламент, представлений Верховною Радою України. Конституційний склад ВРУ складається
  з 450 народних депутатів, які обираються строком на 4 роки;
 • При формування уряду компетенція ВРУ і Президента України
  поділяються і носять характер стримок і противаг, що робить важким узурпацію влади
  в одних руках;
 • Верховна Рада України має право усунути Президента
  України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту) в разі вчинення ним державної
  зради або іншого злочину, а Президент України, в свою чергу, має право припинити
  повноваження Верховної Ради України в разі, коли протягом тридцяти днів однієї чергової
  сесії пленарні засідання не можуть розпочатися та право вето щодо прийнятих ВРУ
  законів з наступним поверненням їх на повторний розгляд.

За формою державного устрою
Україна
являється унітарною державою, що закріплено у ст.2
Конституції України. АРК є невід’ємною складовою частиною України і в межах повноважень,
визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

По формі державного режиму Україна є демократичною державою,
в якій єдиним джерелом влади є народ України. Право визначати і змінювати форму
державного режиму в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане
ні державою, ні органами чи посадовими особами. Народ може приймати участь в управління
державними справами шляхом безпосередньої (вибори, референдум) та представницької
(діяльність Президента України, народних депутатів) демократії.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+