Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Функції лобіювання


Функції лобіювання

До найбільш
розповсюджених функцій інституту лобізму відносять комунікативну, посередницьку,
інформаційну, прогностичну, контрольну, функцію організаційного забезпечення плюралізму
суспільних інтересів та експертну функцію. Ключовими функціями лобізму є саме комунікативна
та посередницька функції.

Комунікативна
функція
забезпечує обмін інформацією та спілкування між носіями влади та групами інтересів.

Посередницька
функція
полягає в представленні інтересів певних груп та досягненні певного компромісного
рішення при прийнятті управлінських рішень.

Інформаційна функція лобізму полягає в донесенні
необхідної аналітичної інформації до відповідних суб’єктів про статус справ у тих
чи інших галузях суспільного життя, про ставлення певних груп інтересів до тих чи
інших питань.

Прогностична функція лобізму виявляється в тому,
що лобісти, забезпечуючи органи державної влади та керівництво компаній і організацій
великим обсягом інформації, сприяють більш точному прогнозуванню розвитку подій.

Контрольна функція лобізму полягає в постійному
нагляді за прийняттям управлінських рішень суб’єктами владних повноважень. Ця функція
дає можливість здійснювати коригування управлінських рішень ще у фазі їх розробки.

Функція упорядкування плюралізму суспільних
інтересів
виражається в зіставленні інтересів та визначенні пріоритетів.

Експертна функція полягає в підборі та опрацюванні
всієї необхідної аналітичної інформації та доведенні її до відома влади, розробленні
юридичних аспектів підготовки відповідного рішення. «У Німеччині, наприклад, і у
законотворчій процедурі, і в питаннях регулювання лобізму превалює якраз експертна
функція лобістських об’єднань. У США першими лобістами були так звані «кореспонденти»,
які приїжджали зі штатів слідом за першими ще недосвідченими конгресменами, щоб
давати їм консультації і нагадувати про зобов’язання перед виборцями штату і спонсорами
кампанії».


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ
Наступний розділ