Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Завдання законодавчого регулювання лобізму в Україні


Завдання законодавчого регулювання
лобізму в Україні

Лобізм являє собою систему цілеспрямованого впливу визначених
соціальних сил на владні структури з метою задоволення своїх інтересів.

Сьогодні, у контексті глобальних трансформацій
та недорозвиненості господарських відносин, український лобізм набуває переважно
стихійного, невпорядкованого характеру. Частіше
він зводиться до безпрецедентного тиску
на Верховну та місцеві ради, Кабінет
Міністрів, місцеві адміністрації з боку „уповноважених” підприємцями керівників
різного рангу. У процесі такого лобіювання використовується цілий арсенал недозволених
методів: підкуп чиновників, погрози, шантаж, інформаційна ізоляція тощо. Це, у свою
чергу, породжує розвиток і нових, і старих соціальних хвороб, які паралізують подальший
розвиток економіки: хабарництво, корупцію, кругову поруку, чиновницьке вседозвілля

Щодо конституційних основ лобістської діяльності, то хоча вона прямо не передбачена
Основним законом, проте є ряд норм, з яких випливає відповідне право громадян. Зокрема,
Конституцією України передбачено таке: народ є єдиним джерелом влади, народ здійснює
свою діяльність безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого
самоврядування (ч. 2 ст. 5); гарантується право на свободу думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів та переконань (ч. 1 ст. 34); кожен має право вільно збирати,
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб
– на свій вибір (ч. 2 ст. 34); право на свободу об’єднання у політичні партії та
громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод (ч. 1 ст. 36);
громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами (ч. 1 ст. 38);
усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто
звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових
і службових осіб цих органів (ч. 1 ст. 40); кожен має право на вільний вибір професії
(ч. 1 ст. 43).

Отже, реалізовуючи свої конституційні права громадянин має право обрати будь-який
вид професійної діяльності, у тому числі лобістську діяльність.

Законодавче регулювання лобізму може
забезпечити над ним державний та громадський контроль. Доти, поки це не буде зроблено,
лобізм буде тісно переплітатися із корупцією. Легалізація лобізму допоможе виявити
інтереси, що стоять за тим чи іншим проектом закону чи рішенням, визначити, хто
його лобіює та хто стоїть за лобістами, відкрити справжніх авторів державних рішень,
виявити ступінь залежності/незалежності представників влади; надасть громадянам
більше інформації про їх діяльність.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+