Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Професійна лобістська діяльність


Професійна лобістська діяльність

Близьким до громадського є
професійне лобіювання, під яким розуміємо вплив об’єднань громадян, що
представляють певну професійну або робітничу групу. Як правило, особливим
суб’єктом зазначеного виду лобіювання є професійні спілки — об’єднання громадян
за професійною ознакою. На відміну від громадського лобіювання предметом
лобістського впливу з боку професійних спілок є специфічне коло питань, пов’язаних
з вдосконаленням трудового законодавства, поліпшенням умов праці певних кате-
горій робітників, підвищенням заробітної платні, скороченням робочого тижня,
питаннями соціального законодавства. У пострадянських країнах, у тому числі і в
Україні, у період економічної кризи предметом вимог професійних об’єднань та
трудових колективів було питання виплати заробітної плати, яку робітники не
отримували місяцями.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ