Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Об’єкт, предмет та завдання курсу


Об’єкт, предмет та завдання курсу

Об’єктом дослідження
ТПР є проблемна ситуація.

Предметом дослідження
ТПР виступають загальні закономірності вироблення рішень у проблемних ситуаціях,
а також закономірності, притаманні процесу моделювання проблемної ситуації.

Основним призначенням ТПР є розробка науково-обгрунтованих рекомендацій щодо
організації та технології побудови процедур підготовки та прийняття рішень в складних
ситуаціях.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+