Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Дескриптивні технології функціонального аналізу


Дескриптивні технології функціонального аналізу

Політичний аналіз і прогнозування
з необхідністю включають в себе дескриптивний і прескриптивний компоненти.

А. Дегтярев звертає увагу, що «зазвичай виділяють
наступні напрямки політичного аналізу: моделювання та структурування проблемної
ситуації, збір даних та їх дескриптивний аналіз, ситуаційна діагностика, прогнозування
тенденцій політичного розвитку, і, нарешті, оцінка результатів політичної діяльності»

Дескриптивний
аналіз визначає можливі результати альтернативних політичних рішень. Він поділяється
на ретроспективний (дослідження вже прийнятих рішень) та оціночний (оцінка актуальних
рішень, по мірі їх реалізації)».

Дескриптивні
моделі (описового характеру) – є основними, до них відносяться такі: побудова системи
звітних балансів, подання фінансових звітів у різноманітних аналітичних розрізах,
вертикальний та горизонтальний аналіз звітності, трендовий аналіз результативних
показників, аналіз відносних показників та коефіцієнтів, порівняльний або просторовий
аналіз, факторний аналіз, система аналітичних коефіцієнтів.

Дескриптивний
або описовий
Аналіз
системи починається зі структури і йде до функцій і мети


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+