Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Сутність демократичної процедури розробки та прийняття політичного рішення Габермаса


Сутність демократичної процедури розробки та прийняття політичного рішення
Ю. Габермаса

Проблемність раціоналізації політичного
рішення на сучасному етапі розвитку цивілізації обумовлена становленням глобального
комунікативного простору, що трансформує соціальну, політичну та економічну реальність.
Розвиток та ускладнення політичних відносин, зростаюча кількість перехресних ліній
соціальних дій призводить до виникнення нових, нестандартизованих ситуацій, які
потребують відповідних засобів аналізу політики та ефективних рішень. Комунікативний
простір створює нові форми взаємодії у сфері публічної влади, призводить до зростання
відкритості і транспарентності політичних
інститутів і політики в цілому та надає громадянам технологічну можливість брати
участь в обговоренні суспільно- політичних проблем та прийнятті політичних рішень.

Реальне
різноманіття інтересів та плюралізм цілей, характерне для демократичного суспільства,
вимагає раціональності як уміння представити, узгодити та перевести інтереси у площину
аргументованого дискурсу. У сучасному світі завдяки електронним мас-медіа та Інтернет
зростає швидкість розповсюдження інформації, що сприяє децентралізації влади та
послаблює вертикальні моделі політичної організації. Разом із тим у розвитку комунікацій
можна побачити ефективний засіб забезпечення зворотного зв’язку, участі громадян
у формуванні політичного порядку денного. Найпопулярнішими докорами, що висувають
проти економічної науки, є ігнорування ірраціональності життя й реальності та намагання
втиснути нескінчене різноманіття явищ у сухі раціональні схеми й убогі абстракції.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+